WARSZTATOWNIA:

Sukces jest dla ciebie Hawkins


NOWE ROZWAŻANIA 3 - Bert Hellinger

premiera: styczeń/luty 2018

Bert Hellinger jest twórcą ustawień systemowych i autorem 83 książek przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków. Od kilku lat publikuje także cykliczne, krótkie audycje filozoficzne, w których porusza najważniejsze dla niego tematyAudycje te zostały ujęte w formie tekstów w czterech tomach zatytułowanych "Nowe rozważania". W swoich refleksjach Bert Hellinger prowadzi nas poza dobro i zło, prawdę i fałsz, z serca do serca - w kierunku przezwyciężania przeciwieństw.

oprawa: miękka, format: 123x210 mm

Więcej szczegółów

Fragment z książki:

 

Święta Bożego Narodzenia

Sophie Hellinger: W Wieczór Wigilijny jako rodzina zasiadamy zupełnie inaczej, bez prezentów, bez choinki, bez dekoracji, i tylko dużo świeczek pali się na stole.

Nadchodzą nowe czasy. Bert chciałby powiedzieć coś na ten temat, o pożegnaniu ze starym i spojrzeniu na nadchodzące nowe.

Bert Hellinger: Pytanie, które nasuwa się w ten wieczór, w Wieczór Wigilijny, dotyczy Jezusa:
Co o nim wiemy a co zostało dopowiedziane i co nam pomaga połączyć się z nim tak, że pokrzepia to nasze serce?

Jedyne wiadomości, które mamy o Jezusie, pochodzą z późnego okresu. Pierwsza przekazana ewangelia, nazwana Ewangelią według świętego Marka, jest najstarsza. Została napisana nie wcześniej niż 20 lat po śmierci Jezusa. Do tej ewangelii odniosę się na początek.

Druga ewangelia, według świętego Mateusza, bazuje w dużej mierze na ewangelii według świętego Marka. Wzorowała się na tej ewangelii.

Następnie mamy trzecią z tak zwanych ewangelii synoptycznych, ponieważ pod wieloma względami są do siebie podobne. Ta trzecia ewangelia jest napisana według świętego Łukasza. Do tej ewangelii odniosę się później.

W przypadku pierwszej ewangelii, według Marka, znamienne jest, że zawiera tylko krótką wzmiankę o zmartwychwstaniu Jezusa. Brzmi ona mniej więcej tak:
Dwie kobiety chciały się udać do grobu Jezusa, aby namaścić jego ciało. Ale brama grobu była otwarta. Wchodzą do środka i zastają pusty grobowiec. Przy tym pustym grobie siedzi jeden z uczniów i mówi do nich: „Nie ma go już tutaj. Zmartwychwstał. Tu jest miejsce, gdzie go złożono”.

To jest pierwotna wzmianka o zmartwychwstaniu Jezusa. Wszystkie późniejsze opowieści coś dodają i coś pomijają.
Całe chrześcijaństwo, świadczy o tym tradycja i ogólnoświatowy zasięg świętowania, wychodzi z założenia, że Jezus został ukrzyżowany. Dlatego chciałbym coś powiedzieć o ukrzyżowaniu Jezusa.

O czym dokładnie ono mówi? Słyszymy to w przypowieści o pobycie Jezusa na Górze Oliwnej w wieczór przed ukrzyżowaniem. Ukazuje mu się anioł. Jezus go prosi: „Odsuń ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie.”
Jezusowi zostaje ogłoszona wola Boga. Brzmi ona: "Umrzyj za mnie." Oznacza to, że ukrzyżowanie Jezusa i jego skutki są wybitnie wolą ojca Jezusa, Boga. Wymiar tego przesłania, o ile potraktujemy je poważnie, ukazuje tajemnicę wiary chrześcijańskiej. To, że Jezus umiera na krzyżu, jest wolą Boga. Umiera on, bo jego śmierć była ważna dla Boga. Nie dla nas.

Co ta śmierć oznacza dla Jezusa? Krótko przed swoją śmiercią krzyknął: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?". Brzmienie tego krzyku zostało nam przekazane przez Marka w języku ojczystym Jezusa: Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Porównując z tym, co się działo w Palestynie w czasie poprzedzającym to zdarzenie w stosunku do wielu żydowskich dzieci setki lat przed Żydami, przykłady te doprowadzają do takiej samej sytuacji: ich Bóg chce, aby zostały mu ofiarowane dzieci. W przypadku Jezusa nawet, żeby jego syn został za niego ofiarowany.
Tutaj się na chwilę zatrzymam.

Pytanie, czy Bóg chce ofiary swojego syna, jest podstawą chrześcijaństwa. Należy tutaj rozważyć, że o Jezusie i jego uczniach mówi się po raz pierwszy w ewangelii dopiero 20 lat po jego śmierci.


Pytanie: Co się przedtem działo z uczniami? Czy byli zwolennikami Jezusa? Co się z nimi działo w międzyczasie? Czy miało miejsce zebranie kilku z nich ? Czy opowiadali o narodzinach Jezusa? Nic, poza tym, że pochodził z Nazaretu.


Ewangelia według Świętego Łukasza
Należy przy tym rozważyć jedną rzecz, zwłaszcza świętując dzisiaj Boże Narodzenie, jest jeszcze trzecia ewangelia, Ewangelia według św. Łukasza. Ta ewangelia odgrywa w dzisiejszych czasach główną rolę.
Ta ewangelia jest pełna ściągniętych z daleka zamiarów, które chcą powiedzieć o Jezusie coś, co było obce poprzednim uczniom i poprzednim ewangeliom i to uzasadnić.

Zacznę od początku Ewangelii według św. Łukasza. Cała historia dzieciństwa opowiadana przez Łukasza, którą żarliwie świętujemy w Boże Narodzenie jest czystym wymysłem. Służy udowodnieniu, że Jezus był synem Dawida, że w związku z tym urodził się w Betlejem, ojczyźnie Dawida, i powinien tym samym zostać uznany za następcę Dawida.
Ta zakłamana historia służy jednemu tylko celowi, wywyższeniu Jezusa, którego wszyscy znali jako urodzonego w Nazarecie, przy czym trzeba uwzględnić, że we wcześniejszych ewangeliach jest jednoznacznie powiedziane, że Jezus pochodził z Nazaretu, że jego matka pochodziła z Nazaretu i najwyraźniej też jego ojciec. Ponadto, że był stolarzem i, że miał braci, których imiona są wzmiankowane, jako imiona synów Marii. Przy jego porodzie nie śpiewały żadne anioły.

Dlatego również i przypowieść o zwiastowaniu Marii przez anioła i historia narodzin Jezusa, wokół której krążą legendy wydają się być zmyślone. Mimo to świętujemy Boże Narodzenie jako boskie objawienie.

Druga rzecz, to historia zmartwychwstania Jezusa. Jest ona wnikliwie opisana w Ewangelii św. Łukasza, nawet z przykładem niewiernego Tomasza, któremu wolno włożyć ręce do rany Jezusa, aby mógł się przekonać, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał w ciele.

Zatem, po pierwsze, jest to późna historia, która nie ma nic wspólnego z Ewangelią św. Marka.
Po drugie, służy wywyższeniu Jezusa do nieba jako zmartwychwstałego, który powrócił do Boga.
W tej ewangelii i w Dziejach Apostolskich, które są również autorstwa św. Łukasza, opisane jest także wniebowstąpienie Jezusa, jego cielesne wstąpienie do nieba. Również ono wydaje się być najwyraźniej wymyślone przez Łukasza.
Wspomniałem o tym na wstępie po to, żebyśmy odnosili się ostrożnie do przypowieści o Jezusie autorstwa św. Łukasza.
Kiedy mamy to na uwadze, inaczej świętujemy Boże Narodzenie.

 

Niedorzeczność
Cofnę się w tym miejscu do poprzednich ewangelii, przede wszystkim do Ewangelii według św. Mateusza. Prezentowane przez niego we wspomnianej ewangelii wyobrażenie o powrocie Jezusa jest pod każdym względem absurdalne.

Nasuwa się pytanie: Gdzie znajduje się cielesne niebo? W jaki sposób to, co następuje po tej przypowieści z Ewangelii według św. Mateusza, może się odnosić do Jezusa?

Opowiada ona o Jezusie, że kiedy powróci, spowoduje, że wszyscy zmartwychwstaną i ich osądzi. Jedni zostaną wybrani, aby wraz z nim wstąpić do nieba. Inni będą przez niego na wieczność wtrąceni do piekła.

To wyobrażenie przeczy wszystkiemu, co zostało dotychczas przekazane w ewangeliach na temat Jezusa. Na przykład jego miłości do celników i grzeszników i wszystkiemu, co powiedział w tak zwanym "Kazaniu na Górze" o Bogu.
A mimo to wyobrażenie o ponownym przyjściu Jezusa i Sądzie Ostatecznym stało się podstawą chrześcijaństwa i na nim osadzone są wszystkie lęki jego wiernych. Wyobrażenie to najwyraźniej nie pochodzi od Jezusa, tylko od kogoś innego. Gdyby opuścić to wyobrażenie, razem z tym potwornym malowidłem Sądu Ostatecznego w Kaplicy Sykstyńskiej, co by pozostało z Jezusa?

Tyle o Jezusie.

 

Chrześcijaństwo
W pierwszych trzech stuleciach istniał rozłam pomiędzy chrześcijanami. Większość chrześcijan odrzucała stwierdzenie, jakoby Jezus był synem bożym. Ta większość nazywała się Arianami, od imienia Ariusza. Potem, około roku 300 cesarz rzymski, Konstantyn zwołał biskupów na sobór. Pod jego naciskiem uchwalili oni, że Jezus musi zostać uznany za cielesnego syna Boga. To jest początek, właściwy początek chrześcijaństwa. Na rozkaz rzymskiego cesarza Jezus zostaje ogłoszony synem Boga. Tych innych, Arian zaczęto prześladować. Dopiero od tego momentu istnieje chrześcijaństwo w dzisiejszym pojęciu.

 

 

Oceń 
Ewa L.
2018-01-05

Dzięki za info o nowej książce Pana Berta.

Dobrze, że możemy poczytać o innych wersjach dawnych wydarzeń. Takie właśnie książki zmieniają nasze poglądy na temat zapisów biblijnych i ewangelicznych.
Te zapisy były przecież pisane w tamtych czasach, czy też w póżniejszym okresie. Zawarte w nich tezy i opisy wcale nie musiały być adekwatne do tamtej rzeczywistości. Świadczy to też o tym, że tak wówczas, jak i teraz te same fakty mogą być interpretowane i opisywane inaczej, czy trochę inaczej.
Tak czy inaczej lubimy przecież poświętować, zachowując tradycje naszych przodków w większym lub mniejszym zakresie. Dobrze, że mamy możliwość wyboru.

Napisz swoją recenzję !

Napisz swoją recenzję

NOWE ROZWAŻANIA 3 - Bert Hellinger

NOWE ROZWAŻANIA 3 - Bert Hellinger

premiera: styczeń/luty 2018

Bert Hellinger jest twórcą ustawień systemowych i autorem 83 książek przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków. Od kilku lat publikuje także cykliczne, krótkie audycje filozoficzne, w których porusza najważniejsze dla niego tematyAudycje te zostały ujęte w formie tekstów w czterech tomach zatytułowanych "Nowe rozważania". W swoich refleksjach Bert Hellinger prowadzi nas poza dobro i zło, prawdę i fałsz, z serca do serca - w kierunku przezwyciężania przeciwieństw.

oprawa: miękka, format: 123x210 mm

Napisz swoją recenzję