Jak być bliżej siebie? / EMPATYCZNE RELACJE

   EMPATYCZNE RELACJE – ROZWOJOWE LATO Z VIRGO

   Tego lata będziemy Was wspierać w budowaniu
   świadomej komunikacji i relacji pełnych bliskości.
   Zapraszamy na bezpłatny cykl artykułów i nagrań 
   z Emilią Kulpą-Nowak – trenerką Porozumienia 
   bez przemocy (NVC), która wprowadzi nas w świat 
   empatii, odkrywania potrzeb i wzajemnego zrozumienia.


Jak być bliżej siebie w naszych związkach? Z partnerem, dzieckiem, przyjaciółmi?
Dziś poznamy bardzo ważny aspekt empatycznej komunikacji:


ĆWICZENIE 

Pomyśl przez chwilę o ważnych dla Ciebie ideach, wartościach, wymień kilka z nich, około 10 – może to rodzina, związek, praca, przyjaciele, pieniądze, rozwój, może wolność, decydowanie o sobie, może wspólnota lub całkiem innego. Następnie sprawdź z poniższą listą potrzeb, jakie uniwersalne potrzeby mogą te idee i wartości zaspokajać. Np. rodzina może być drogą do zaspokojenia potrzeb: wspólnoty, bezpieczeństwa, miłości, zrozumienia, przewidywalności, humoru lub wielu innych. Sprawdź, co ważnego dla Ciebie znajdziesz w tym ćwiczeniu?


                      LISTA POTRZEB:
     

Potrzeby fizyczne

Autonomii

Powietrza

Pożywienia

Wody

Schronienia

Ruchu

Odpoczynku

Snu

Wyrażenia swojej seksualności

Dotyku

Bezpieczeństwa fizycznego

Wybierania własnych planów, celów
i marzeń, wartości

Wybierania własnej drogi prowadzącej
do ich realizacji

Wolności

Przestrzeni

Spontaniczności

Niezależności

 

Kontaktu z samym sobą

Związku z innymi ludźmi

Autentyczności

Wyzwań

Uczenia się

Jasności

Świadomości

Kompetencji

Kreatywności

Integralności

Samorozwoju / wzrostu

Autoekspresji /wyrażania własnego „ja”

Poczucia własnej wartości

Samoakceptacji

Szacunku dla siebie

Osiągnięć

Prywatności

Sensu

Poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie

Całości / jedności

Spójności

Rozwoju

Stymulacji, pobudzenia

Zaufania

Świętowania zaspokojonych potrzeb, spełnionych marzeń, planów i opłakiwania niezaspokojonych

Celu

Przyczyniania się do wzbogacania życia

Informacji zwrotnej, czy nasze działania przyczyniły się do wzbogacania życia

Przynależności

Wsparcia

Wspólnoty

Kontaktu z innymi

Towarzystwa

Bliskości

Dzielenia się: smutkami i radościami; talentami i zdolnościami

Więzi

Uwagi, bycia wziętym pod uwagę

Bezpieczeństwa emocjonalnego

Szczerości

Empatii

Współzależności

Szacunku

Równych szans

Bycia widzianym

Zrozumienia i bycia zrozumianym

Zaufania

Ciepła

Otuchy

Miłości

Intymności

Siły grupowej

Współpracy

Wzajemności

Radości życia

Zabawy

Humoru

Radości

Łatwości

Przygody

Różnorodności / urozmaicenia

Inspiracji

Prostoty

Dobrostanu fizycznego/emocjonalnego

Komfortu / wygody

 Nadziei

Związku ze światem

Piękna

Kontaktu z przyrodą

Harmonii

Porządku

Spójności

Pokoju

 

POLECAMY NAJBLIŻSZY KURS POŚWIĘCONY ZWIĄZKOM
który prowadzi Emilia Kulpa-Nowak:


miłość dzień po dniu kurs

Strona virgobooks.pl korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej. Polityka prywatności