Medycyna mitochondrialna

stetoskop na papierachGdy musisz rozmawiać z lekarzem, bo Tobie lub komuś z Twoich bliskich coś dolega, to nie przekonujesz go prawdopodobnie, że choroba jest manifestacją pewnego stanu świadomości (jak postuluje dr D.R.Hawkins np. w książce „Przywracanie zdrowia”) lub jest sensownym programem biologicznym mózgu (jak postuluje dr G. Athias w książce „Programy rodzinne twoich chorób”). Znasz te poglądy z książek wymienionych autorów ale wolisz nie ryzykować i zdajesz się wtedy na lekarza, czy tak?Co mówi medycyna konwencjonalna?

Lekarz oczywiście będzie chciał znać stan różnych Twoich narządów, wyśle Cię na rozmaite badania i zbierze opinie swoich kolegów po fachu - specjalistów a następnie wybierze jakąś „jednostkę chorobową” (cukrzyca to numer E11, nadciśnienie - I10, zapalenie oskrzeli - J20 itd.) do której najlepiej pasują Twoje objawy i przepisze Ci środki farmakologiczne jakie są zalecone w procedurze dotyczącej tej „jednostki”. Za jakiś czas lekarz każe Ci ponowić badania krwi lub moczu i jeśli coś w nich odbiega od normy to zaczniecie „pracować” nad poprawą tych wyników. Jeśli wyniki wrócą do normy, dla lekarza jesteś już zdrowy. A co jeśli nadal nie czujesz się dobrze albo jesteś stale zmęczony? Lekarz skieruje Cię do psychiatry albo psychologa, bo cierpisz pewnie na chorobę psychosomatyczną.

Lekarz został tak wykształcony w podejściu do choroby pacjenta.

Nie podważając jego materialistycznego i redukcjonistycznego rozumienia świata i podejścia do pacjenta możemy jednakże rozszerzyć mu horyzonty. Nikt na studiach bowiem nie powiedział lekarzowi, jakie choroby wiążą się z jakimi zaburzeniami procesów metabolicznych oraz po jakie środki mógłby sięgnąć, aby ponownie przywrócić wszystko na właściwe tory.

A to robi właśnie medycyna mitochondrialna.

Medycyna mitochondrialna jest medycyną ,,klasyczną" ( nazywaną również szkolną lub akademicką). Nie jest jednak specjalizacją, którą można traktować analogicznie np. do okulistyki, laryngologii, czy kardiologii, gdzie leczenie dotyczy określonego narządu. Nie stanowi również formy leczenia pomocniczego, ani uzupełniającego, lecz jest w pełni samodzielną dyscypliną, w której kluczową rolę odgrywają wszystkie procesy biochemiczne zachodzące w organizmie człowieka, a ściślej mówiąc przyczyna występowania zaburzeń tych procesów. Medycyna mitochondrialna jest więc medycyną przyczynową (kauzalną), ponieważ zajmuje się ustaleniem materialnej przyczyny występowania stanu zapalnego (choroby) oraz zbudowaniem terapii celowanej, opartej na przyczynie i na indywidualnych potrzebach pacjenta. Nie jest bowiem dla tej medycyny najważniejsze aby np. występujące nadciśnienie obniżać jak najszybciej lecz ważne jest ustalenie, który z procesów biochemicznych związanych z ciśnieniem krwi jest zakłócony, z jakiego powodu i jak ten proces naprawić (bo po naprawie przebiegu procesu ciśnienie krwi unormuje się wtedy samo).

Za początek medycyny mitochondrialnej uznaje się rok 1850, w którym to po raz pierwszy opisano mitochondria oraz ich rolę w procesach produkcji energii wewnątrzkomórkowej. W 1962 roku prof. Rolf Luft, uważany za ojca medycyny mitochondrialnej udowodnił, że zaburzenia funkcji mitochondriów mogą zostać nabyte na skutek negatywnych czynników, takich jak: stres, uboczne działanie leków, substancje chemiczne, zanieczyszczenie środowiska, złe nawyki żywieniowe itd.

Od tej pory również wiadomo, że liczne, trudne do zdiagnozowania dolegliwości, procesy starcze, przewlekłe choroby degeneracyjne, zespoły chronicznego zmęczenia i inne negatywne procesy zaczynają się w mitochondriach.

Uwzględnienie w procesie leczenia przyczyny występowania dolegliwości ma kluczowe znaczenie nie tylko dla efektywności terapii, ale również pozwala na ograniczenie stosowania farmakoterapii, której konsekwencją są między innymi tzw. skutki uboczne i choroby towarzyszące.

Kompendium wiedzy o zaburzeniach procesów metabolicznych zostało przygotowane przez dr n. med. Bodo Kuklińskiego i opublikowane na blisko 700 stronach w książce pt. „Mitochondria. Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skuteczne metody terapii”.

Podaruj tę książkę swojemu lekarzowi ! Niech się (do)uczy i pomoże znaleźć materialną przyczynę Twoich dolegliwości (książkę sam też możesz przeczytać, nie jest wcale tak „specjalistyczna” jak mogłaby się wydawać). Twoje zdrowie jest warte więcej niż 185 zł  :-)MITOCHONDRIA
Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skuteczne metody terapii
dr n. med. Bodo Kuklinski

Medycyna mitochondrialna stosuje spersonalizowane podejście do pacjenta wynikające z założenia, że żaden symptom nie jest specyficzny tylko dla jednej choroby i żaden układ organów nie jest dotknięty chorobą w sposób uniwersalny tzn. identyczny dla każdego człowieka. Uznaje, że o zdrowiu i chorobie całego organizmu/człowieka decyduje sprawność każdej komórki, a przede wszystkim sprawność jej mitochondriów, które odpowiadają za zaopatrywanie komórek w niezbędną do przeżycia energię. To książka dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć biochemiczny aspekt życia oraz związki pomiędzy biochemią a konkretnymi dysfunkcjami i chorobami ciała i dowiedzieć się jak dobierać dla siebie lub swoich klientów indywidualne postępowanie, sięgające podstaw procesów życiowych. Więcej o medycynie mitochondrialnej można dowiedzieć się z wykładów dr. F. Enzmanna (linki poniżej).

Dr Enzmann powołuje się m.in. na wcześniejsze badania Linusa Paulinga (laureata Nagrody Nobla ), z którym znany nam dr D.R.Hawkins opublikował w 1973r. książkę Orthomolecular Psychiatry. Zarówno Hawkins jak i Pauling nie znali podówczas wystarczająco mechanizmów, jakie powodowały wychodzenie pacjentów, którym podawali suplementy, z chorób psychicznych, ale obaj uznawali wyniki badań i obserwacji za znaczące. Od czasu odkryć prof. dr. Rolfa Lufta medycyna mitochondrialna potrafi o wiele precyzyjniej wyjaśnić jak działają mitoceutyki.

cz.1.  Co to jest medycyna mitochondrialna: 

 


cz. 2.  Medycyna mitochondrialna a konkretne przypadki chorób:

 


cz. 3. Medycyna mitochondrialna i jej praktyczne zastosowania w chorobach dzieci:

 


cz. 4. O mitoceutykach:

 

Książka autorstwa dr Bodo Kuklińskiego, którą przygotował zespół Wydawnictwa Virgo we współpracy z Mito-pharmą, prekursorem medycyny mitochondrialnej w Polsce, zawiera usystematyzowany wykład na temat mitochondriów, diagnostyki ich uszkodzeń i metod terapii.

Udostępnij tę treść