Nowe rozważania Berta Hellingera – na tropie tajemnicy

klucz"Nowe rozważania" Berta Hellingera to książka wyjątkowa. Choć wydaje się logiczna i uporządkowana, po bliższym poznaniu okazuje się labiryntem, z którego nie sposób się wydostać. Bogactwo skojarzeń, wiele punktów wyjścia do dalszych rozważań, odpowiedzi, rodzące kolejne pytania… W 49 krótkich rozdziałach zamyka autor wiedzę na temat tajemnicy naszego istnienia. Nam pozostaje podążyć za nim, by tę tajemnicę odkryć i na swój sposób zrozumieć.
Jak czytać Berta Hellingera?

Książki można czytać różnie. Od początku do końca, strona po stronie – to oczywisty sposób podejścia do tekstu. Niczego wtedy nie pomijamy i grzecznie pozwalamy autorowi prowadzić się za rękę. Jeśli jednak czytelnik jest zdeterminowanym poszukiwaczem prawdy i trochę buntownikiem, znajdzie własną drogę. Wybierze zagadnienia, które zwrócą jego uwagę, i nie będzie przejmował się tym, że czyta „nie po kolei”.

Zapis ma z konieczności charakter liniowy. Rozważania Berta Hellingera tworzą jednak skomplikowaną, złożoną strukturę, jak olbrzymi gmach. Wszystko wydaje się proste – 10 części podzielonych na krótkie rozdziały. Ale odnajdziemy tu zagadnienia tak różne, jak bogate jest życie. Dopełniające się. Czasem pozornie sprzeczne. Treść książki jest niejednoznaczna i zmienna – osobowość czytającego i jego wybory definiują każdy akt lektury. Studiując Nowe rozważania, można tych katedr myśli zbudować bardzo wiele. Ta książka jest nieograniczona i nigdy nie poznamy jej do końca.

To, co istotne, jest proste

Przywykliśmy do tego, że o sprawach trudnych mówi się i pisze językiem skomplikowanym, pełnym zawiłości i niezrozumiałych słów. Tak jednak nie powinno być. Kto wie, co ma do powiedzenia i rozumie to, nie musi dodawać sobie powagi kwiecistością stylu. Według Berta Hellingera to, co najistotniejsze, można ująć w niewielu prostych słowach, zrozumiałych dla każdego. Tak buduje się proste, szczęśliwe życie. Życie nie wybiegające nadmiernie w przyszłość. Życie w chwili obecnej – teraz.

Co ma w życiu sens?

Sens ma to, co służy życiu – naszemu i najbliższych nam osób. To, co wzbogaca życie, daje coś ludziom. Służy miłości. A miłość jest „jedyną niebiańską siłą, która prowadzi do siebie to, co było podzielone”.

Bardzo istotna jest tu intencja. Sens ma komponowanie muzyki, by dać ludziom radość. Ale jeśli czyni się to wyłącznie po to, by stać się sławnym, to traci sens. Sztuka czy nauka nie mają dowartościowywać naszego ego. Nie liczy się to, jacy jesteśmy „wielcy” czy „wybitni”. To, co czynimy, ma łączyć ludzi i czynić ich jednością. Wspierać pokój między nimi, nie rywalizację. Tylko to, co buduje proste, szczęśliwe życie, ma sens.

Nie bądź obok

Jeśli żyjesz przeszłością, stale oglądasz się wstecz i chciałbyś cofnąć czas, zachowujesz się jak człowiek, który stoi na zrujnowanym peronie zburzonego dworca kolejowego, patrzy na zardzewiałe tory i z uporem czeka na pociąg. Pociąg, który nigdy nie przybędzie.

Tymczasem trzeba spoglądać w przód, odnaleźć harmonię z tym, co istotne. Porzućmy iluzje, stańmy mocno na ziemi, odnajdźmy siebie. Bądźmy „po prostu obecni, wspólnie ze wszystkimi obecni, obecni kochając”. Nie pozostawajmy obok.

Jesteśmy prowadzeni

Działamy. Przemieszczamy się. Podejmujemy decyzje i wydaje nam się, że wszystko zależy od nas. Nie uprzytamniamy sobie, że pozostajemy w mocy wyższych sił, przez które zostaliśmy powołani do czegoś ważniejszego niż nasza codzienna krzątanina – do służby innym.

Gdy poddamy się prowadzeniu, żyjemy „bez lęku, bo pozostajemy obecni w chwili i nie mamy celu, bo chwila nas prowadzi. I żyjemy skupieni, w skupionej pełni, w pełni obecni w chwili”. Gdy nie mamy planów i oczekiwań, nic nie może się nie udać.

Czujemy się bezpieczni, „kiedy w swojej duszy postrzegamy, jak nieustannie jesteśmy trzymani przy życiu przez inne siły w sposób, który pozostaje nieodgadniony dla naszego rozumowania i naszych lęków.

Często się zamartwiamy, bo poszukujemy bezpieczeństwa gdzie indziej, często próbujemy wziąć swój los w swoje ręce”.

Jesteśmy jak bohater filmu Czerwony żółw Michaela Dudok de Wita. Dopóki próbujemy zrealizować swój przemyślany plan życia, jesteśmy skazani na rozczarowania i porażki. Dopiero ulegając magii chwili, możemy odnaleźć szczęście.

M.N.
Bert Hellinger — Anton Hellinger, znany jako Bert, urodził się w 1925 roku. W wieku 20 lat wstąpił do katolickiego Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie w Würzburgu, po czym został wysłany do diecezji Mariannhill w Południowej Afryce, gdzie skończył kolejne studia zdobywając University education Diploma. Później został wysłany do diecezji Mariannhill jako duszpasterz, a następnie pracował jako dyrektor jednej z najlepszych szkół dla rdzennych mieszkańców w Południowej Afryce. W Afryce zapoznał się z wiedzą na temat dynamiki grupowej, którą z sukcesem stosował w swojej szkole. Po 16 latach posługi w Południowej Afryce został przeniesiony z powrotem do Niemiec, gdzie w Würzburgu prowadził seminarium duchowne Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill.

Po dwóch latach opuścił zarówno zakon, jak i stan kapłański. Rozpoczął studia w dziedzinie psychoanalizy, które ukończył jako psychoanalityk z państwowym dyplomem. Jednocześnie oferował warsztaty dotyczące dynamiki grupy, poszerzając je krok po kroku o metody, w których kształcił się w szeroko zakrojony sposób.

Od 1979 roku zaczął praktykować ustawienia rodzin, z którymi przede wszystkim łączy się jego nazwisko. Jest twórcą ustawień systemowych, które są metodą porządkowania splątanych i zerwanych więzów ludzkich. Prowadzą w głąb, ku pojednaniu tego, co w naszym ludzkim pojęciu wydaje się niemożliwym do pojednania. Do innej świadomości i innego wymiaru miłości — miłości ducha.
nowe rozwazania 1
NOWE ROZWAŻANIA 1

Wiedzieć skąd
Bert Hellinger

Bert Hellinger jest twórcą ustawień systemowych i autorem 
83 książek przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków. 
Od kilku lat publikuje także cykliczne, krótkie audycje 
filozoficzne, w których porusza najważniejsze dla niego tematy. 
Audycje te zostały ujęte w formie tekstów w trzech tomach 
zatytułowanych "Nowe rozważania".

 


okladka nowe rozwazania 2
NOWE ROZWAŻANIA 2

Wiedzieć dokąd
Bert Hellinger

O co zasadniczo chodzi w naszym życiu? O to, żebyśmy byli obecni. 
Możemy żyć tylko wtedy, kiedy podobnie jak wszystko inne 
w naszym świecie, jesteśmy obecni. Co łączy nas ze światem, 
w którym żyjemy? Co nas łączy z innymi ludźmi? Co nas łączy 
z twórczą siłą, działającą we wszystkim, co istnieje? Te rozważania 
prowadzą do tego by żyć swobodniej, bardziej pokornie...

 

 okladka nowe rozwazania 3
NOWE ROZWAŻANIA 3
Bert Hellinger

Trzecia część moich nowych rozważań pod niektórymi
względami podąża nową drogą. W niektórych z nich
opowiadam o tym, czego doświadczyłem osobiście. Te
rozważania mogą z jednej strony poruszać, a z drugiej
pozwalają odetchnąć. Pokazują drogi wyjścia, 
prowadzące na tak długo już wyglądany drugi brzeg.

 

 

Udostępnij tę treść