Ojcowie

dlonie ojca i dziecka piesc

„Ojcowie w dzisiejszych czasach często pozostają w tle. Przede wszystkim wtedy, kiedy kobieta chce przyciągnąć dzieci do siebie i wychowywać je po swojemu, zwłaszcza, gdy odchodzi od męża lub zostaje przez niego porzucona. Powody tego bywają różne i nie będę ich tutaj omawiać ani oceniać. Raczej przyjrzę się tej sytuacji od zewnątrz, dzieląc się swoimi doświadczeniami dotyczącymi miejsca ojca w rodzinie” – pisze Bert Hellinger w książce „Nowe Rozważania 3”, a my zapraszamy do lektury dłuższego fragmentu jego myśli:

"W rodzinie panuje porządek przynależności, według którego ci, którzy byli wcześniej mają wyższe miejsce od tych, którzy dołączyli później. Mężczyzna i kobieta dołączają do rodziny jednocześnie. Współtworzą rodzinę. To oznacza, że są sobie równi. Żadne z nich nie może się wywyższać ponad drugie tak, jakby było ważniejsze albo większe. Przed swoimi dziećmi są pod tym względem jednakowo ważni i wielcy. Ponadto między mężczyzną i kobietą jest jeszcze jeden porządek. Jest on związany z funkcją, którą przejmują w rodzinie mężczyzna i kobieta. Pierwsze miejsce ma ta funkcja, która umożliwia rodzinie przeżycie i bezpieczeństwo na zewnątrz, czyli ten, kto utrzymuje rodzinę. W dawnych czasach był to w pierwszej kolejności ojciec. Dlatego zajmował wyższą pozycję. Widać to po tym, że w życiu i w sytuacjach publicznych stoi po prawej stronie swojej żony. Dzieci zajmują miejsce po ich lewej stronie w kolejności wieku, niezależnie od płci. Na przykład przy stole, ale też w innych sytuacjach, kiedy rodzina występuje razem. Przestrzeganie porządku staje się szczególnie ważne, kiedy mężczyzna i kobieta pochodzą z dwóch różnych krajów, w których mówi się innymi językami, panuje inna kultura czy wręcz inna religia. Tutaj ojciec zajmuje pierwszą pozycję. Taka relacja udaje się, jeśli kobieta i dzieci podążają za mężczyzną do jego kraju, języka i  kultury, a  nawet religii. Jego kraj, język i  kultura ma pierwszeństwo przed krajem, językiem i kulturą kobiety.

Czy kobieta jest przez to zepchnięta na drugi plan? W żadnym wypadku. Chodzi tu tylko o porządek przynależności. Dlatego dzieci przejmują również od matki jej ojczyznę, język i kulturę – ale podporządkowaną ojczyźnie, językowi i kulturze ojca. Inaczej jest, kiedy to matka musi się troszczyć o utrzymanie rodziny. Wtedy ona przejmuje pierwszą pozycję tak, jak opisałem w odniesieniu do ojca, a ojciec zajmuje pozycję podporządkowaną. Oczywiście na początku matka zajmuje pierwsze miejsce w stosunku do dzieci. To ona przede wszystkim rodzi, karmi i troszczy się o dzieci. Tym samym przyciąga je do siebie w szczególny sposób. Dopiero po jakimś czasie ojciec staje na równi u jej boku. On po męsku wprowadza dzieci w świat poza rodziną i zabezpiecza ich przyszłość. Dlatego ważne jest, aby matka już wcześniej w równoprawny sposób prowadziła dzieci do ojca i mu je przekazała. To, co tutaj opisałem, to strona zewnętrzna.

Często staje temu na drodze fakt, że oboje, matka i ojciec, pozostają w szczególny sposób połączeni poprzez swoje sumienie z rodziną pochodzenia. Toteż oboje, kobieta i mężczyzna próbują wychowywać dzieci według wzorów pochodzących z własnej rodziny pochodzenia i przeciwko wzorom z rodziny partnera. W dzisiejszych czasach często matka przejmuje prowadzenie i odsuwa dzieci od ich ojca. Decydującym krokiem ku równouprawnieniu byłoby przyznanie jednakowej pozycji jemu i jego rodzinie. Działa to rzecz jasna też odwrotnie. Co byłoby tutaj rozwiązaniem, które na głębokim poziomie scaliłoby mężczyznę, kobietę i ich dzieci? Kiedy zjednoczą się również w duszy, również w sumieniu, przy czym sumienie mężczyzny stoi po prawej stronie sumienia kobiety. Jaki jest tego skutek? Szczęśliwa para i szczęśliwe dzieci".

Bert Hellinger, Nowe Rozważania 3okladka nowe rozwazania 1
NOWE ROZWAŻANIA 1
Wiedzieć skąd 
Bert Hellinger

Bert Hellinger jest twórcą ustawień systemowych i autorem 
83 książek przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków. 
Od kilku lat publikuje także cykliczne, krótkie audycje 
filozoficzne, w których porusza najważniejsze dla niego tematy. 
Audycje te zostały ujęte w formie tekstów w trzech tomach 
zatytułowanych "Nowe rozważania".


banerokladka nowe rozwazania 2
NOWE ROZWAŻANIA 2
Wiedzieć dokąd
Bert Hellinger

O co zasadniczo chodzi w naszym życiu? O to, żebyśmy byli obecni. 
Możemy żyć tylko wtedy, kiedy podobnie jak wszystko inne 
w naszym świecie, jesteśmy obecni. Co łączy nas ze światem, 
w którym żyjemy? Co nas łączy z innymi ludźmi? Co nas łączy 
z twórczą siłą, działającą we wszystkim, co istnieje? Te rozważania 
prowadzą do tego by żyć swobodniej, bardziej pokornie...


banerokladka nowe rozwazania 3
NOWE ROZWAŻANIA 3
Bert Hellinger

Trzecia część moich nowych rozważań pod niektórymi
względami podąża nową drogą. W niektórych z nich
opowiadam o tym, czego doświadczyłem osobiście. Te
rozważania mogą z jednej strony poruszać, a z drugiej
pozwalają odetchnąć. Pokazują drogi wyjścia, 
prowadzące na tak długo już wyglądany drugi brzeg.

 baner

 

 


 
Udostępnij tę treść