Rodzinne traumy w psychogenealogii

duza rodzinaPrzekaz transgeneracyjny to informacje, które przejmujemy od przodków i którymi nieświadomie kierujemy się w życiu. Składają się na niego dwa główne elementy: zasady, według których funkcjonuje rodzina i pamięć traum poprzednich pokoleń. Poszukiwaniem przyczyn niektórych ludzkich problemów psychicznych i fizycznych w przekazie transgeneracyjnym zajmuje się psychogenealogia, o której warto przeczytać w książce A. Ancelin Schützenberger „Psychogenealogia w praktyce”.
 „Bo w naszej rodzinie wszyscy…” czyli zagadkowe powtórzenia

Psychogenealogia może stanowić przydatne narzędzie terapeutyczne, ale należy uważać na „obsesję nieprzypadkowości”, przed którą przestrzega francuska psychoanalityczka i terapeutka transgeneracyjna Anne Ancelin Schützenberger. Nie wszystkie problemy da się wyjaśnić w powiązaniu z przekazem transgeneracyjnym, istnieją sprawy, które dopiero widziane w szerszym kontekście historii rodzinnej stają się zrozumiałe i możliwe do przepracowania. Są to przede wszystkim wszelkie powtórzenia, które obserwuje się w danej rodzinie: pojawiające się w kilku pokoleniach te same choroby, podobne tragiczne zdarzenia, analogiczne wzorce budowania relacji i charakterystyczne – jakby odziedziczone – niepowodzenia w jakiejś dziedzinie.

Powtarzalność, występująca zarówno w życiu jednostki, jak i w rodzinie, jest wyróżnikiem traumy. Jest cechą charakterystyczną, która odróżnia ją od stresujących, ale nietraumatycznych wydarzeń. Trauma może być przekazywana z pokolenia na pokolenie. W psychogenealogii jednym z sygnałów, że taki przekaz zaistniał, jest tzw. syndrom rocznicy. Mamy z nim do czynienia, jeśli w danej rodzinie podobne trudne wydarzenia pojawiają się cyklicznie w określonym momencie roku lub powtarzają się w kolejnych pokoleniach, gdy ludzie są w tym samym wieku lub w tym samym ważnym momencie życia. Dotarcie do pierwszego takiego wydarzenia i odpowiednie uhonorowanie przodka, pozwala zakończyć lub ograniczyć oddziaływanie traumatycznego zdarzenia na jego potomków.

Przerzucanie gorącego ziemniaka, czyli pokoleniowy przekaz traum

Traumy, które psychogenealogia identyfikuje jako przyczyny dzisiejszych problemów, mogą manifestować się nie tylko w ewidentny sposób, jakim są powtórzenia. Kolejną obok powtarzalności cechą traumy jest wyparcie, dlatego jeśli emocje były silne i zostały stłumione, to mogą się ujawnić w innej postaci – np. w uporczywych, chronicznych chorobach, depresjach czy niepokojach. Leżącą u ich podłoża, przejętą od przodka traumą może być każde wydarzenie, które było dla niego dramatyczne lub przytłaczające, nawet jeśli z perspektywy współczesnej nie wydaje się takim być! Dlatego w psychogenealogii obok informacji na temat własnej rodziny, istotna jest wiedza o obyczajowości poprzednich epok i znajomość kontekstu historycznego.

Oprócz tego, istnieje szereg wydarzeń, które są traumatyczne niezależnie od czasów, kiedy się zdarzyły. Są to m.in. tragiczne śmierci, ciężkie choroby, nieodbyta żałoba czy niedokończone zadanie oraz rodzinne tajemnice – osoby i zdarzenia, o których się w rodzinie nie mówi. Anne Ancelin Schützenberger pisze, że nieprzepracowane traumy są jak gorący ziemniak, którego przerzucają między sobą kolejne pokolenia w rodzinie, parząc sobie przy tym ręce.

Kto mieszkał pod tym samym dachem i „jadł z tej samej miski”, czyli geneosocjogram

„Zawody i poziomy wykształcenia (na przykład: oblana matura), przeprowadzki i wykorzenienia, ważne fakty z wojny, mniejsze i większe patologie, jak przedwczesne narodziny albo pępowina owinięta wokół szyi, (…) przypadki zwariowania, wyroki więzienia, a nawet aresztowania, które nie skończyły się skazaniem, pobyty w szpitalach psychiatrycznych, samobójstwa” - to tylko część wyszczególnionych w „Psychogenealogii w praktyce” danych, które nanosi się na swój geneosocjogram.

Geneosocjogram to drzewo genealogiczne, rozszerzone o wszystkie istotne dla poszczególnych członków rodziny wydarzenia. Odnotowuje się na nim również ważne fakty z historii, tj. wojny, epidemie, kataklizmy. Z książki profesor Schützenberger dowiemy się, jak sporządzić geneosocjogram. Jak pokazują przykłady z praktyki autorki, czasem pozornie nieznaczący szczegół z życia przodków może być brakującym elementem układanki, niezbędnym do zrozumienia własnej historii.

Geneosocjogram pozwala uzyskać wielowątkowy, szczegółowy obraz rodziny. Przedstawia ją, bazując na wspomnieniach, skojarzeniach i informacjach, uzyskanych od krewnych i znajomych. Tworzenie geneosocjogramu wymaga rzetelności oraz wnikliwości, ale jest również swojego rodzaju sztuką. Mozaikowość geneosocjogramu koresponduje w moim odczuciu z tym, jak skonstruowana jest „Psychogenealogia w praktyce”.

Anne Ancelin Schützenberger to wspaniała erudytka. Jej książki czyta się jak jeden długi, błyskotliwy esej, w którym odwołuje się nie tylko do swoich badań, ale także do literatury, filozofii, historii, kultury i wielu koncepcji psychologicznych. I chyba trochę jak w przypadku geneosocjogramu – podczas gdy jedne wątki komplikują odbiór, inne dygresje stają się kluczowe dla zrozumienia prezentowanych koncepcji.

Hanna Pernak
Polecana literatura:

TAJEMNICE PRZODKÓW
Ukryty przekaz rodzinny
Anne Ancelin Schützenberger

Przewodnik dla psychoterapeutów i wszystkich, którzy chcą  pracować nad polepszeniem relacji we własnej rodzinie. Dzięki  tej książce odkryjesz, dlaczego kolejna osoba w rodzinie zapada na określoną chorobę lub ma wypadek, zupełnie jak kiedyś dziadek, ciotka czy wujek. Dowiesz się, jakie ukryte powody mają wpływ na decyzje wyboru partnera czy  wykonywanego zawodu. Nauczysz się rysować swoje drzewo genealogiczne i zobaczysz co jest w rodzinie ukryte, o czym nie wolno mówić a nawet myśleć.

PSYCHOGENEALOGIA W PRAKTYCE
Anne Ancelin Schützenberger

Dziedziczymy po przodkach nie tylko geny ale też podejście do życia, zawód czy  nawyki żywieniowe. Wszystko to stanowi przekaz intergeneracyjny i zazwyczaj jest jawne i oczywiste. Ta książka mówi o czymś więcej – o przekazie transgeneracyjnym, czyli o nieświadomym dziedziczeniu tego, co jest w rodzinie trzymane w tajemnicy, ukryte, niewypowiedziane a często ujawnia się u potomków w postaci powtarzających się w każdym pokoleniu chorób, nagłych lub przedwczesnych śmierci i tragicznych wypadków.

Udostępnij tę treść