Stwarzani - Bert Hellinger

wschod slonca nad morzem na brzegu fala"Skąd pochodzi to, co nas powołuje do życia, do tego życia, na tej ziemi i w tym wszechświecie? Bo wiemy przecież, że ma to początek, maleńki początek i dlatego rozprzestrzenia się z prędkością światła.

Ale tutaj, na tej ziemi jest przyciągane do środka, czyli w kierunku przeciwnym tak, że nas zatrzymuje i nie możemy uciec. Zamiast uciekać w nieskończoną dal, jesteśmy przyciągani do środka, który jednak pozostaje niepojęty i ostatecznie pusty.

Co stwarza i jaka siła stoi za tym, tego nie wiemy. Nie musimy tego wiedzieć. Ona działa niezależnie od naszej wiedzy i woli, działa bezpośrednio w każdej chwili.

Wszystko, co możemy zrobić sami z siebie, to tyle, żeby być jej świadomi, kochająco świadomi i podążać za nią, dokądkolwiek nas prowadzi. Jak? W największym posłuszeństwie, nie pytając, „dokąd” ani „skąd”. W tym sensie świadome bycie jest wszystkim. Jest ślepym istnieniem, czystym oddaniem. Tak więc żyjemy dalej, nie pytając „dokąd” ani „skąd”.

Jak? Swobodni, z chwili na chwilę, w pełni życia, nie oglądając się wstecz, nie wyglądając tego, co przed nami, bez trosk, bez planów, całkowicie tu i teraz, w każdym momencie nowi i nieskończeni.

Skąd zatem pochodzi nasze działanie i niedziałanie? Skąd pochodzi to, co wprawiamy w ruch? Skąd pochodzi to, co wydaje nam się, że niszczymy, na przykład w naszym środowisku naturalnym?

Czy możemy to zatrzymać i uporządkować według swoich przekonań, dla kogo uporządkować i dla kogo stworzyć od nowa?

Rilke mówi w swoim wierszu  Patrzący: 'Jakże małe, z czym walczymy, jak wielkie, co walczy z nami'.

Jaka postawa z naszej strony jest tutaj właściwa? Pozwalamy się stwarzać w każdej chwili od nowa. Usłużnie pozwalamy się stwarzać, w swoich wzlotach i upadkach, do swojego bezkresu i swojego ograniczenia. Także do swojego wglądu i swojego ślepego działania. Lecz mimo to wypełniamy wszystko, czego wymaga od nas chwila, z każdym ruchem takim, jaki ku nam przychodzi i odchodzi, pełni zgody, w spokoju, także w naszej miłości, przychodzący i odchodzący jednocześnie."

Fragment pochodzi z książki:


NOWE ROZWAŻANIA 1

Wiedzieć skąd
 
Bert Hellinger

Bert Hellinger jest twórcą ustawień systemowych i autorem 
83 książek przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków. 
Od kilku lat publikuje także cykliczne, krótkie audycje 
filozoficzne, w których porusza najważniejsze dla niego tematy

Audycje te zostały ujęte w formie tekstów w trzech tomach 
zatytułowanych "Nowe rozważania".

Udostępnij tę treść