Siła czy moc? – badanie poziomów świadomości wg teorii D. R. Hawkinsa

obrazek Książka Siła czy mocDobra książka nie tylko zaspokaja głód ciekawości, ale też stymuluje zdrowy apetyt na kolejne spotkania z autorem. David R. Hawkins zdawał sobie z tego sprawę, w swoich książkach karmi czytelnika zgodnie ze wzrostem jego chęci i gotowości na przyjmowanie coraz bardziej wytrawnych treści.

„SIŁA czy MOC” D. R. Hawkinsa zarysowuje tematy i wprowadza do metody, która w sposób obszerny będzie komentowana w tomie „PRZEKRACZANIE POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI”. Na tym etapie autor wyposaża adepta wiedzy w mapę i definicje. Robi pierwsze przymiarki do spoglądania na rzeczywistość z różnych poziomów świadomości. Zachęca też do żebraczej skromności – bo tam, gdzie przelewamy żal oraz urażoną dumę, wyrastać może lotos pokoju, a z nim rozpoznanie jaźni w tymczasowym przejawie.

Mapowanie świadomości


David R. Hawkins, światowej sławy psychiatra, odwołując się do swoich 20 letnich badań klinicznych, zabiera czytelnika w podróż po mapie poziomów świadomości rozpiętej pomiędzy pojęciami: „siła” oraz „moc”. Dostrzegasz różnice, potrafisz je nazwać? Autor przekonuje, że dzięki analizie emocji oraz reakcji dotyczących tego samego zdarzenia, można określić poziom świadomości, z jakiego działa dana osoba. Możliwe jest i często spotykane (zwłaszcza na początku rozwoju duchowego), że konkretna osoba w każdej z tych sfer, działa z innego poziomu. Można być profesjonalistą w życiu zawodowym – działać w nim z poziomu rozsądku i jednocześnie mieć ogromne ambiwalencje oraz brak satysfakcji w życiu osobistym – działać z poziomu doznanych krzywd i urazów.

„Poziomy świadomości są zawsze współwystępujące – przekonuje autor – Człowiek może funkcjonować na jednym z poziomów w jednej sferze życia i na zupełnie innym w drugiej sferze. Całkowity poziom świadomości jednostki jest więc sumą oddziaływań tych różnych poziomów”.

Rozprawa o metodzie


„SIŁA czy MOC” to zarówno naukowy wykład o metodzie jak i studium przypadku.

Kto poszukuje dowodów intelektualnych, znajdzie je w II rozdziale zatytułowanym: Historia i metodologia. Na początku tej części autor zapewnia: „PODSTAWĄ NINIEJSZEJ PRACY są badania wykonane w ciągu dwudziestu lat, wykorzystujące wyniki milionów kalibracji, uzyskanych w testowaniu tysięcy osób w różnym wieku, o różnych typach osobowości, z najróżniejszych środowisk. (…)Przestrzeń testowa dla ustalenia danych zawiera w sobie całość ludzkiego doświadczenia na przestrzeni czasu”.

Komu obce teorie – może śmiało przejść do rozdziału III – i od razu znaleźć się na polu wyników testów oraz interpretacji, gdzie przytoczone historie opowiadają się za zaprezentowaną uprzednio metodą.

Spojrzenie z poziomu świadomości


Po przedstawieniu teorii oraz badań, Hawkins zaprasza czytelnika na wędrówkę wzwyż – po stopniach świadomości. Zachęca, by wraz z lekturą tekstu, spojrzeć na żebraka z różnych poziomów, m.in. żalu, obawy, empatii , odwagi, rozsądku, pokoju. I dostrzec, że spotyka nas to, co odzwierciedlamy. Najlepszym wyjściem z niewiary jest doświadczenie, a potem wspinaczka w kierunku swoich możliwości oraz jedności.

„Na wyższych poziomach stary człowiek zaczyna nie tylko wyglądać interesująco, ale i przyjaźnie oraz sympatycznie. Być może wtedy bylibyśmy zdolni zobaczyć, że w rzeczywistości jest on kimś, kto przekroczył społeczne ograniczenia i uciekł. Radosny staruszek z mądrością lat wypisaną na twarzy oraz pogodą ducha, biorącą się z obojętności na dobra materialne. Na 600 (Pokój) odkrywamy w nim naszą własną jaźń w tymczasowym przejawie”.

Postawy jako funkcja świadomości


Teoria i doświadczenie zawarte w pracy Hawkinsa dowodzi, że nie ma dobrych i złych reakcji, za to każda z nich jest funkcją świadomości i pokazuje, na jakim jej etapie znajduje się dana osoba.

Niski poziom energii, to emocje związane z żalem oraz apatią. W zastosowanej przez autora skali przypisana jest im liczba 75 oraz sugestia, by z ich depresyjności wzbić się chociażby na poziom Złości (150).

Zdaniem autora rozwojowym kierunkiem działania jest pokonywanie negatywnych postaw i myśli, m.in. użalania się nad sobą. Podejście to może wydawać się obce tym, którzy przebywając na poziomie żalu, bronią ludzkiego prawa do nieszczęścia i niedziałania.

Wyjść z apatii


Hawkins opowiada o samonapędzającym i samoregulującym się procesie wznoszenia lub opadania. A także o tych, dla których proces ten stał się sposobem na życie. Ostrzega przed apatią i pokazuje, że beznadzieja to punkt, w którym dzięki pożądaniu, można odzyskać chęć do życia i działania.

„Apatia potrafi uwięzić całe subkultury, jak i jednostki. Jeżeli osoby, ogarnięte poczuciem beznadziei, mogą zechcieć czegoś lepszego (Pożądanie, 125), a następnie przy pomocy energii Złości na poziomie 150 rozwinąć Dumę (175), mogą wtedy być zdolne do sięgnięcia po Odwagę, wykalibrowaną na 200 i posuwać się w kierunku ulepszenia ich własnych lub ogólnoludzkich warunków. I na odwrót, osoba, która osiągnęła już nawykowy poziom bezwarunkowej Miłości, będzie traktować wszystko, co znajduje się poniżej, jako nie do zaakceptowania.”

Nie narzekaj - idź!


W zaprezentowanej przez Hawkinsa teorii, wzrost mocy nie jest arytmetyczny lecz logarytmiczny. Autor zapewnia, że: „Niewielki wzrost o kilka punktów reprezentuje zatem znaczny wzrost mocy. Wskaźnik wzrostu mocy gwałtownie rośnie w miarę poruszania się w górę skali”.

Czasami ocena osobistego wzrostu bywa trudna – kiedy nie potrafimy określić, gdzie znajdujemy się na mapie, wystarczy spojrzeć, co nas spotyka oraz jaka jest nasza reakcja. Jeśli narzekamy, to znak, że w którymś z obszarów wciąż pozostajemy na poziomie żalu.

Poziom mocy – 200 +


Książka Hawkinsa jest pozytywną zachętą do drogi, która prowadzi do naszych możliwości. Pozostając na niższych poziomach świadomości, często nie zdajemy sobie z nich sprawy. Dopiero osiągając oś 200+ czujemy na własnym ciele i umyśle, czym doświadczalnie pojęcie siły różni się od mocy i że determinacja ma również swój pozytywny wymiar – jest dyscypliną, której zachowanie przypomina nam o tym, czego tak naprawdę chcemy.

Wyzwaniem stawianym przez autora jest dojście do poziomu 200 + i pozostanie na nim. „Wszystkie poziomy poniżej 200 mają niszczący wpływ, zarówno na jednostkę jak i na całe społeczeństwo. Wszystkie zaś powyżej 200 stanowią twórczy wyraz mocy. Rozstrzygający poziom 200 jest osią, rozdzielającą główne sfery siły i mocy”.Paulina Lucyna Danecka

kobietom.wordpress.com
Poniżej znajduje się lista wydanych po polsku książek Davida Hawkinsa:


PRAWDA CZY FAŁSZ
(wyd. Virgo 2020)

Autor omawia wyniki wielu kalibracji.
Opierając się na uzyskanych wynikach,
przenikliwie diagnozuje zarówno zjawiska kulturowe,
jak i sytuację społeczno-polityczną współczesnego świata.DOŚWIADCZANIE RZECZYWISTOŚCI
(wyd. Virgo 2018)

Autor, który doświadczył wysokich
stanów świadomości, demaskuje
najpowszechniejsze błędy postrzegania
i ukryte mechanizmy ego.
TECHNIKA UWALNIANIA
(wyd. Virgo 2015)

Autor krok po kroku opisuje prostą
i skuteczną metodę, która pozwala
uwolnić się od negatywnych emocji
i stanów umysłu, by w pełni cieszyć
się miłością, zdrowiem i szczęściem.SUKCES JEST DLA CIEBIE
(wyd. Virgo 2017)

Czy można rozwijać świadomość w
pracy zawodowej, w biznesie?
Co przyciąga, promuje i buduje sukces,
a nie wymaga wysiłku?
OKO W OKO Z JAŹNIĄ
(wyd. Virgo 2014)

zawiera szczegółowy opis zaawansowanych
stanów świadomości i doświadczeń autora
tradycyjnie określanych mianem oświecenia.
Wykracza poza odwieczne opozycje między
nauką a religią oraz między ego a duchem. PRZYWRACANIE ZDROWIA
(wyd II, Virgo 2021)

przedstawia koncepcję zakładającą
wykorzystanie świadomości w radzeniu sobie
z całą gamą ludzkich problemów, takich jak stres,
alkoholizm, różne choroby, strach i poczucie straty,
i inne.PRZEKRACZANIE POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI
(wyd. Virgo 2012)

szczegółowy przewodnik rozwoju świadomości
i samodoskonalenia omawiający sposób
pokonywania kolejnych etapów duchowej ewolucji
w oparciu o Mapę Świadomości. SIŁA CZY MOC
(wyd IV, Virgo 2020)

pierwsza książka dr. Hawkinsa
będąca wprowadzeniem do Mapy Świadomości
i badań kinezjologicznych,
przetłumaczona dotąd na ponad 25 języków.RZECZYWISTOŚĆ, DUCHOWOŚĆ A CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY
(wyd. Virgo 2022)

Autor wyjaśnia, że ludzkie życie na ziemi
jest optymalnym środowiskiem dla postępu
świadomości i odkrycia duchowej rzeczywistości,
dzięki której wszelkie życie jest transformowane,
aby ujawnić przyrodzoną doskonałość samego istnienia.EGO A PRAWDZIWY TY
(wyd. Virgo 2023)

Kolekcja inspirujących cytatów na temat ego,
umysłu i duchowego oświecenia autorstwa
eksperta od ludzkiej świadomości. 
Czy chcesz porzucić postrzeganie siebie takim,
jakim ego sądzi, że jesteś? Czy chcesz pójść dalej
i wiedzieć, że samo ego jest iluzją?

Udostępnij tę treść