WARSZTATOWNIA:

https://virgobooks.pl/glowna/254-doswiadczanie-rzeczywistosci-david-hawkins.html

Era wolnych dzieci czyli prawa naturalne według Celine Alvarez

„Przestańmy tracić czas na wymyślanie
tysięcy innowacyjnych metod pedagogicznych.
Rozwiązania są banalnie proste, ale niestety
wymagają zakwestionowania naszej postawy.
Podarujmy dzieciom to, o co proszą: wolność
do bycia aktywnym w urozmaiconym środowisku,
gdzie mogą przebywać z nami w relacji opartej
na zaufaniu i życzliwości” – pisze Celine Alvarez,
autorka książki "Prawa naturalne dziecka",
w której opisuje swoją eksperymentalną metodę
pracy z najmłodszymi dziećmi.

Rewolucja edukacyjna

Obecny system szkolnictwa zatrzymał się na XIX-wiecznych paradygmatach, w których dziecko
siedząc w ławce przez 45 minut ma uczyć się tylko tego, co wskazuje nauczyciel. Nie bacząc
na to, że świat się zmienia, a kolejne badania naukowe dostarczają dowodów na to, że czas na...
rewolucję edukacji! A może powrót do... natury?

Celine Alvarez rozpoczęła swoje badanie w podparyskim przedszkolu, w dzielnicy imigrantów.
Nikt nie dawał szans powodzeniu temu przedsięwzięciu. Bo jakim cudem dzieci pochodzące z
"najniższych warstw", mogą rozwijać się w pełnym potencjale i osiągać lepsze wyniki w nauce
niż chociażby dzieci ze szkół prywatnych?

Autorka znała klucz do edukacyjnego sukcesu – każde dziecko nosi w sobie takie same prawa
– prawa natury. „Natura popycha dziecko do nauki w najsilniejszy możliwy sposób: sprawiając,
że samo z siebie ma ochotę na zdobywanie coraz większej wiedzy”.

 

Zintegrowany mózg

Większość badań naukowych wskazuje, że najważniejszy okres w budowaniu inteligencji dziecka
to pierwsze dwa lata. Plastyczność mózgu jest wtedy najwyższa i wszystko to, czego dziecko
doświadcza zapisze się w jego połączeniach neuronalnych. Wyniki badań podają niesamowite
liczby: „od urodzenia do piątego roku życia co sekundę powstaje od 700 do 1000
nowych połączeń nerwowych”.

Dlatego też rolą rodziców czy opiekunów jest świadome towarzyszenie dziecku w jego rozwoju
– skuteczne odpowiadanie na jego potrzeby oraz pomoc w nazywaniu emocji.
Stanowimy dla niego wzór "dojrzałego i okablowanego mózgu". Alvarez wyjaśnia,
że "dziecko ma wyjątkowo wydajne oprogramowanie do przyswajania wiedzy, ale potrzebuje
innych osób, aby mogło ono zadziałać. Potrzebuje przewodnictwa kogoś bardziej rozwiniętego
od siebie, kto mu wskaże elementy, które należy obserowawć i wziąć pod uwagę, by się rozwijać."

 

Prawa naturalne dziecka

Celine Alvarez wyodrębniła kilka punktów, ważnych dla rozwoju dziecka,
które stanowią system naturalnych praw:

 

1. Ciekowość, która "stanowi podstawowy element mechanizmu uczenia się. Pchane ciekawością
i potrzebą zrozumienia dziecko nie waha się przed podejmowaniem ryzyka i łamania zakazów.
Dopasowywanie swojego wewnętrznego modelu w celu maksymalnego zbliżenia się do prawdy
świata zewnętrznego to jego priorytet."
Ciekawość, to ta mała iskierka w nas, która może się przeistoczyć w ogromny ogień zainteresowania,
pasji, eksploracji, przekraczania własnych granic. Najważniejszym zadaniem rodziców jest zrozumienie,
że tego impulsu nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Możemy jedynie stać się obserwatorami tego,
gdzie ta ciekawość prowadzi dziecko i co się dzieje z jego odkryciem.

 

2. Spontaniczność i swobodna zabawa – już w samym wyborze, kierowanym ciekawością,
kryje się nauka. Kiedy dziecko ma możliwość spontanicznego wyboru i nieskrępowanej zabawy
– takiej jak tarzanie się po ziemi, skakanie czy kopanie w piasku – w naturalny sposób
kształtuje swój mózg.

 

3. Nauka poprzez doświadczanie – "człowiek uczy się, aktywnie doświadczając i przewidując,
co się stanie. Jego inteligencja może dostrzec rozdźwięk między projekcją a rzeczywistością,
jedynie kiedy jest uważny i zaangażowany. Mózg jest wtedy w stanie korygować
swoje połączenia i prawdopodobieństwa."

 

4. Wspierający dorosły – "Spojrzenie, wskazanie palcem, ciepły głos stanowią dla dziecka to,
co nazywamy widocznymi znakami społecznymi, które informują dziecko, że zostanie mu
zaoferowana jakaś ważna wiedza. Jego uwaga natęża się, aktywowany zostaje mechanizm
plastyczności i dziecko jest gotowe do przyswojenia informacji." Dziecko potrzebuje być
samodzielne i umieć dokonywać własnych wyborów. Umiejętności tych uczy się od...
wspierającego opiekuna, który pomaga mu porządkować świat emocji i zachowań.

 

5. Motywacja wewnętrzna – "Aby nasza pamięć uaktywniła się w sposób optymalny
i aby czuć przepływ, który bardzo szybko i bardzo daleko nas poniesie, wykonując daną
czynność, musimy być nią faktycznie zainteresowani." Różnica między motywacją
zewnętrzną (pochwały, nagrody, kary) a motywacją wewnętrzną jest taka, że tą drugą
kieruje ciekawość, spontaniczność i żywe zainteresowanie bez oczekiwanych rezultatów.

 

6. Zgoda na błędy – "Błąd to konstytutywny element uczenia się", ponieważ dzięki niemu
można skorygować, doprecyzować naszą wiedzę i jest to naturalne w rozwoju,
aby doświadczać na różnych poziomach. Przeciwstawienie się temu, uznanie błędu za coś
negatywnego prowadzi do tego, że albo dziecko zaczyna siebie negatywnie postrzegać,
albo traci jakiekolwiek zainteresowanie do dalszej nauki.

 

7. Kontakt z naturą – "Jest absolutną koniecznością, żeby dzisiejsze dzieci mogły
wzrastać w zmysłowym i intuicyjnym zrozumieniu najważniejszych praw rządzących
naszą planetą, po to aby, kiedy dorosną, umiały żyć, wykorzystując jej zasoby w sposób
odpowiedzialny." Jednocześnie kontakt z naturą daje dzieciom ogromne możliwości
poznania świata zewnętrznego – prowadzi do osobistych doświadczeń,
minimalizując czas spędzony przed ekranem (telefony, tablety, tv, itp.).

 

8. Urozmaicone środowisko – "Chodzi o to, żeby dziecka nie odcinać od rzeczywistości,
z całą jej różnorodnością. Dziecko potrzebuje otoczenia naturalnego, żywego i dynamicznego,
w którym może doświadczać swojej kultury, uczestniczyć w codziennych zajęciach,
wchodzić w kontakt i interakcję z różnymi osobami, w różnym wieku, bawić się
na świeżym powietrzu, obserwować i analizować otaczającą przyrodę,
zaspokajając jednocześnie potrzebę codziennej aktywności fizycznej i realizując pasje."

 

9. Życzliwe otoczenie – "Nasza życzliwość powoduje u dziecka rozwój jego zdolności
moralnych i empatycznych. Wyzwala również wydzielanie oksytocyny, wzmacniającej empatię,
przywiązanie, więź i zaufanie." Dzięki naszej empatii, życzliwości oraz zrozumieniu wobec dziecka,
dajemy mu przestrzeń, by mogło się swobodnie rozwijać, a jednocześnie jego mózg
(część przedczołowa) dostaje nowe bodźce do wzrostu.

 

Nasze dzieci nie potrzebują kolejnych metod wychowawczych, by stawały się
"lepszymi ludźmi" albo „ludźmi sukcesu”. 
Do tego by były szczęśliwe i spełnione
potrzebują nas – przewodników w swobodnym odkrywaniu życia
oraz doświadczania i budowania relacji z innymi ludźmi.

 

Agnieszka Dolata - Niania VIP

 

 

PRAWA NATURALNE DZIECKA

Céline Alvarez


Dziecko rodzi się zaprogramowane do nauki i kochania.
Neuronauka codziennie odkrywa nowe elementy
niesamowitego potencjału dzieci. A jednak, w wyniku
naszej niewiedzy, narzucamy dziecku zupełnie do niego
nieprzystosowany system edukacyjny, który hamuje
u niego proces uczenia się i nie wspiera jego wrodzonej
pozytywnej postawy. Ponad 40% naszych dzieci kończy
szkołę podstawową z brakami, które nieodwracalnie
zaburzają ich dalszą edukację.

Przeczytaj fragment i zamów tutaj >

  


Dzieci rodzą się uskrzydlone, a potem świat ściąga je na ziemię. Czy na pewno chcesz tego
dla swoich dzieci? Chcesz przecież, by były niezależne, twórcze, świadome, skuteczne,
odnosiły sukcesy, budowały zdrowe relacje, dobrze odnajdywały się w dynamicznym życiu.
Jeśli tak - to przyjdź na nowy, praktyczny warsztat budowania własnej wartości dzieci.
Dowiesz się, jak praktycznie prowadzić przez życie swoje dzieci, by pozostały takie,
jak na początku: pełne ekscytacji, chęci do rozwoju, zabawy, kreatywne,
autentyczne i wolne, a jednocześnie, by umiały budować relacje i odnaleźć się w świecie.

Praktyczny warsztat budowania własnej wartości to dwa dni podczas których 
weźmiemy na warsztat Empatię - jako narzędzie do porozumienia i budowania
poczucia własnej wartości; 
zobaczymy, jakie komunikaty nie służą dziecku
i czym je warto zastąpić; sprawdzimy, czym w ogóle jest 
poczucie własnej
wartości, a czym nie jest i co warto, a czego nie warto budować
i wzmacniać w naszych dzieciach.


Warsztat oparty jest o proces NVC Marshalla B. Rosenberga,
wzbogacony przekazem Jespera Juula, Davida Hawkinsa i innych.

 

Zobacz program i zapisz się tutaj >

 

 

 

Posted in Wychowanie

28-02-2018

Ihr Kommentar wurde erfolgreich gesendet. Vielen Dank für Kommentar!
Dodaj komentarz
Nazwa:*
Email:*
Wiadomość:*
  Captcha
  Dodaj komentarz