WARSZTATOWNIA:

https://virgobooks.pl/glowna/254-doswiadczanie-rzeczywistosci-david-hawkins.html

Wielkanoc w "Nowych rozważaniach 3" Berta Hellingera

Wychowani na chrześcijańskich świętach czasami przestajemy się z nimi utożsamiać, a czasami wręcz przeciwnie – powracamy do poszukiwań sensu i złościmy się na Wielkanoc pełną zajęcy, lecz bez słów Jezusa.

Niezależnie od tego, gdzie lokujecie swoje myśli na osiach tradycji – wiele inspiracji (lub prowokacji) znajdziecie w kolejnej części rozważań Berta Hellingera.

 
Fragment z książki "Nowe rozważania. Tom 3"
Berta Hellingera

 

O powstaniu Jezusa z martwych podczas Wielkiej Nocy znajdziemy w ewangeliach tylko kilka fragmentów. One często przeczą sobie wzajemnie, ponieważ mają opowiadać o czymś, co samo sobie w wielu szczegółach przeczy. W przypadku pierwszej ewangelii, według Marka, znamienne jest, że o zmartwychwstaniu Jezusa nie ma tamnic prócz krótkiej wzmianki. Brzmi ona tak:

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Gotu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały.*

Tak brzmi pierwotny przekaz o zmartwychwstaniu. To, co Ewangelia św. Marka mówi o zmartwychwstaniu ponadto, dopisane zostało później. Św. Mateusz, który chętnie powołuje się na św. Marka, dodaje do przekazu o zmartwychwstaniu następujące zdania:

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.


Ten dodatek do przekazu św. Marka nie wnosi nic nowego. Został dodany przez św. Mateusza i przeczy pierwotnemu przekazowi św. Marka, w którym o ukazaniu się Jezusa nie było mowy. Na końcu swojej ewangelii św. Łukasz mówi o przesłaniu Jezusa do swoich uczniów w Galilei. Fragment ten odnosi się do czasów, w których chrześcijaństwo było już religią światową, i nie ma nic wspólnego ze zmartwychwstaniem Jezusa. Brzmi on:

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.


Pytanie: Co w obu tych przekazach, św. Marka i św. Mateusza zostało rzetelnie powiedziane o zmartwychwstaniu Jezusa? Nic. A co o Wielkanocy? Oprócz aluzji do pustego grobu, również nic. Istnieją jeszcze dwa dalsze przekazy o zmartwychwstaniu Jezusa. Trzeci znajduje się w Ewangelii św. Łukasza, czwarty u św. Jana. Pochodzą z późniejszego okresu, szczególnie Ewangelia według św. Jana. Kiedy przypomnimy sobie, co głosił św. Łukasz o narodzinach Jezusa, i że wszystko to było wyssane z palca, budzi się nasza ostrożność co do jego słów o zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. W obu tych ewangeliach zmartwychwstały Jezus jawi się jako człowiek. Na przykład je i pokazuje swoje rany, do tego stopnia, że uczniowie mogą ich dotknąć. Na końcu Ewangelii św. Jana zapisany jest jeszcze przekaz o Jezusie i jego apostołach nad Jeziorem Genezaret. Dzisiaj stoi tam, przy brzegu jeziora, mały kościół, zbudowany dla upamiętnienia tego spotkania. Jest to miejsce szczególnej mocy. A miejsce, gdzie wygłosił Kazanie na Górze, widać stamtąd gołym okiem. W tym miejscu nasuwa mi się zdanie z Kazania na Górze:

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.


Żadne zdanie z przekazów o zmartwychwstałym Jezusie nie dorównuje temu. To są słowa Jezusa.

 

* Wszystkie cytaty z Nowego Testamentu w przekładzie O. Walentego Prokulskiego,
Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań, 2003.NOWE ROZWAŻANIA 3

Bert Hellinger


premiera: 10 kwietnia
zamówienia zawierające ten tytuł
będą wysyłane w dniach 6-10.04.2018 r.


Trzecia część moich nowych rozważań pod niektórymi
względami podąża nową drogą. W niektórych z nich
opowiadam o tym, czego doświadczyłem osobiście. Te
rozważania mogą z jednej strony poruszać, a z drugiej
pozwalają odetchnąć. Pokazują drogi wyjścia, prowadzące
na tak długo już wyglądany drugi brzeg.

Przeczytaj fragment i zamów tutaj

NOWE ROZWAŻANIA 1

Wiedzieć skąd

Bert Hellinger


Bert Hellinger jest twórcą ustawień systemowych i autorem 83 książek przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków. Od kilku lat publikuje także cykliczne, krótkie audycje filozoficzne, w których porusza najważniejsze dla niego tematy. Audycje te zostały ujęte w formie tekstów w czterech tomach zatytułowanych "Nowe rozważania". W swoich refleksjach Bert Hellinger prowadzi nas poza dobro i zło, prawdę i fałsz, z serca do serca - w kierunku przezwyciężania przeciwieństw.

Przeczytaj fragment i zamów tutaj

 

 

 


NOWE ROZWAŻANIA 2

Wiedzieć dokąd

Bert Hellinger


O co zasadniczo chodzi w naszym życiu? O to, żebyśmy byli obecni. Możemy żyć tylko wtedy, kiedy podobnie jak wszystko inne w naszym świecie, jesteśmy obecni. Co łączy nas ze światem, w którym żyjemy? Co nas łączy z innymi ludźmi? Co nas łączy z twórczą siłą, działającą we wszystkim, co istnieje? Do czego te rozważania prowadzą? Pozwalają nam one żyć inaczej, swobodniej, bardziej pokornie, a mimo to być najmocniej chronionymi, wiedzącymi i niewiedzącymi jednocześnie.

Przeczytaj fragment i zamów tutaj


 

Posted in Aktualności Rozwój Świadomości Ustawienia Rodzinne  

30-03-2018

Ihr Kommentar wurde erfolgreich gesendet. Vielen Dank für Kommentar!
Dodaj komentarz
Nazwa:*
Email:*
Wiadomość:*
  Captcha
  Dodaj komentarz