WARSZTATOWNIA:

miłość, namiętność i strata, psychogenealogia

https://virgobooks.pl/glowna/254-doswiadczanie-rzeczywistosci-david-hawkins.html


W jaki sposób się powstrzymujesz?

Nie potrzebujesz cudzych instrukcji jak coś zrobić ani informacji, co robisz źle. Potrzebujesz uważności na to, w jaki sposób sama/sam siebie powstrzymujesz. Co blokujesz? Na co nie pozwalasz?

Richard C. Overly przypomina, że większość blokad dotyczy zatrzymania życiowego flow, czyli przepływu energii – m.in. przez napięcie mięśni czy kontrolę oddechu. Po to, żeby nie czuć tego, co uznajemy za nieprzyjemne. Tymczasem w Łagodnej Bio Energetyce nie ma dobrych i złych, negatywnych i pozytywnych odczuć czy emocji – wszystkie są równie ważne, tak długo jak wspierają witalność, czyli przepływ. Zdrowie oznacza wytrzymałość, radzenie sobie ze wszystkim, co nas spotyka.

Trudności pojawiają się u osób, które doświadczyły traum i w efekcie czego rozwinęły mechanizmy obronne, które mają za zadanie ustrzec je przed bólem. W praktyce zaś blokują całe odczuwanie a wraz z nim przepływ życiowej energii.

Celem Łagodnej Bioenergetyki  jest przywrócenie naturalnego przepływu energii oraz odczuwania – kiedy tak się stanie, cała reszta układa się sama.

Wyjaśnienie znajdziecie w tym filmie:
Zdrowie oznacza wytrzymałość radzenia sobie ze wszystkim, co nas spotyka.

Energia życia pulsuje, rozszerza się i kurczy. Bywa, że odczuwa się ją jako mrowienie lub ciepło w ciele. Wraz z nią przepływają emocje – radość, smutek, złość, przyjemność. Ucząc się blokować te mniej lubiane, odcinamy wszystkie.
 

Posted in Masaż Dotyk Motyla Rodzicielstwo Terapie Naturalne Aktualności  

27-02-2019

Komentarz sind für diesen Beitrag geschlossen