virgobooks http://virgobooks.pl virgobooks Sat, 19 Jan 2019 22:30:58 +0100 http://backend.userland.com/rss092 pl <![CDATA[virgobooks]]> http://virgobooks.pl/img/logo.jpg http://virgobooks.pl <![CDATA[Ego-Centrum i bezkresna Jaźń]]> http://virgobooks.pl/modules/blockblog/blockblog-post.php?post_id=241 Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0000 <![CDATA[Wiadomość od Twojego wewnętrznego dziecka]]> http://virgobooks.pl/modules/blockblog/blockblog-post.php?post_id=240 Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0000 <![CDATA[Rzeczywistość Serca i Rzeczywistość Mędrca u Davida Hawkinsa]]> http://virgobooks.pl/modules/blockblog/blockblog-post.php?post_id=238 Wed, 12 Dec 2018 00:00:00 +0000 <![CDATA[Wszystkiemu winne „niewinne” urazy szyi!]]> http://virgobooks.pl/modules/blockblog/blockblog-post.php?post_id=236 Thu, 15 Nov 2018 00:00:00 +0000 <![CDATA[Przyzwalanie na smutek, uwalnianie żalu]]> http://virgobooks.pl/modules/blockblog/blockblog-post.php?post_id=233 Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0000 <![CDATA[Zaburzenia odżywiania i problemy układu pokarmowego wg Totalnej biologii]]> http://virgobooks.pl/modules/blockblog/blockblog-post.php?post_id=232 Thu, 04 Oct 2018 00:00:00 +0000 <![CDATA[Nikt nie może „leczyć” z traumy…]]> http://virgobooks.pl/modules/blockblog/blockblog-post.php?post_id=231 Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0000 <![CDATA[Nagranie: Co możemy nieświadomie odziedziczyć? ]]> http://virgobooks.pl/modules/blockblog/blockblog-post.php?post_id=230 Tue, 04 Sep 2018 00:00:00 +0000 <![CDATA[METAGENEALOGIA – program kontra cel, czyli dynamika rodu i rozwoju świadomości według Jodorowskiego]]> http://virgobooks.pl/modules/blockblog/blockblog-post.php?post_id=229 Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0000 <![CDATA[Wyniki konkursu na polski tytuł nowej książki Davida Hawkinsa]]> http://virgobooks.pl/modules/blockblog/blockblog-post.php?post_id=228 Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0000