Ewolucja świadomości według Davida R. Hawkinsa

Gdzie zlokalizowana jest ludzka świadomość i czym tak naprawdę jest? Czy w ogóle jest „własnością” człowieka, czy może jest czymś znacznie większym, niezależnym od naszej kontroli?

Częsty pogląd, że świadomość to właściwość umysłu, a mózg to nasze centrum zarządzania jest coraz bardziej podważany, a szala przechyla się na stronę teorii nielokalności świadomości. I choć wszystkie święte księgi od wieków właśnie tego nauczają, to naukowcy zajęli się tym tematem dość  niedawno.Umysł a świadomość

Jednym z nich był David R. Hawkins. Dzięki swojej Mapie Poziomów Świadomości dowiódł, że nasze wysoko rozwinięte procesy mentalne są istotne i cenne, ale same w sobie nie mają żadnej mocy twórczej. Bo moc twórcza zdecydowanie przekracza możliwości ludzkiego intelektu.

Umysł jest wytworem świadomości, a nie jej substytutem! To właśnie jego ograniczoność sprawia, że uznajemy swoje przekonania za fakty i nadajemy im miano świętości. Np. Budda klasyfikował myślenie jako jeden ze zmysłów, a mózg jedynie jako organ zmysłu. To ciekawe, że w naszej kulturze nauczyliśmy się uważać możliwość logicznego myślenia za nadrzędną wartość, zapominając o tym, że jest jedynie pewną funkcją umysłu.

Idąc za Hawkinsem – to świadomość jest rzeczywistością, a nie to, jak nasz umysł tę rzeczywistość interpretuje.

Jak to wszystko się zaczęło?

Według Davida Hawkinsa to połączenie materii z energią świadomości umożliwiło pojawienie się życia, które zaczęło być manifestacją samej świadomości.

A jak to wszystko się zaczęło? Najpierw pojawiły się pierwsze organizmy żywe — algi i porosty, ale one nie posiadały w sobie żadnego potencjału. Następnie świadomość przeistoczyła się w wyższe formy życia – wirusy i bakterie. I to właśnie bakterie były pierwszym organizmem, który miał świadomość kalibrującą na poziomie 1 w skali Mapy Poziomów Świadomości Hawkinsa (1-1000).

Przez miliony lat pojawiały się kolejne organizmy, których świadomość była coraz wyższa. Od prymitywnych, agresywnych, walczących o przetrwanie drapieżników po łagodnych roślinożerców. Hawkins zauważył, że to właśnie możliwość przetrwania w inny sposób niż poprzez agresję świadczy o coraz wyższym poziomie świadomości (na Mapie jest to równoznaczne z przekroczeniem krytycznej wartości 200).

Ego – szczątki zwierzęcej natury

A jak to wszystko odnosi się do człowieka? Uważamy się za istoty rozumne i cywilizowane. Posiadanie umiejętności logicznego myślenia sprawia, że stawiamy się ponad zwierzętami.

I faktycznie, jest to umiejętność wyjątkowa i często służy rozwojowi. Jednak mamy w swojej psyche również aspekt zwierzęcy, pozostałość ewolucyjną po drapieżnikach – Ego. W rozumieniu Hawkinsa Ego to twór psychiki, który działa na zasadzie impulsywnego agresora. Jest nastawione na swoją korzyść, zawzięte, zakochane w sobie.

Nasza zdolność do mentalizowania, wyróżniająca nas w świecie zwierząt, jest etapem ewolucji świadomości. Różnica polega na tym, że zwierzęta walczą o przetrwanie, ich agresja nie wynika ze złych intencji. Jednak człowiek, posiadający możliwość logicznego myślenia, który znajduje się na niskich poziomach świadomości, czyli jest sterowany przez Ego, staje się wysoce niebezpieczny.

Kierunek na przyszłość

Jak widać, dla Ego umysł stał się dodatkowym narzędziem, które można wykorzystać przeciwko innym, by osiągnąć swój cel.

Człowiek, który nie skupia się na poznaniu siebie, zrozumieniu swoich intencji i na duchowości, może być sterowany tymi zwierzęcymi potrzebami, co jak widać, dzieje się na naszej planecie nagminnie.

Z badań Hawkinsa wynika, że krytyczny poziom świadomości ludzkości – poziom 200 został przekroczony dopiero w latach 80. XX wieku! Wcześniej jako społeczność funkcjonowaliśmy na poziomie drapieżnych zwierząt. Dla porównania hipopotam osiągnął kalibrację na poziomie 190...

Oczywiście jest to średnia wartość dla całego globu. Istnieją rejony świata bardziej i mniej rozwinięte. Np. Kanada osiągnęła poziom 410, ale Korea Północna – 175 (dane z 2004 r.).

Choć na naszej planecie nadal dzieje się wiele zła, to — jak pisze Hawkins — świadomość nieustannie ewoluuje, a rozwój ten jest wrodzoną cechą samej świadomości. Wzrasta cały czas i dąży do tego, by poznać swoje źródło. Dlatego jako ludzkość będziemy się rozwijać. W jakim tempie? To już zależy indywidualnie od każdego z nas.Anna Szulc-Rudzińska - psycholog, psychoterapeutka

POLECAMY WYDANE PO POLSKU KSIĄŻKI DAVIDA R. HAWKINSA

Im więcej książek Hawkinsa zamówisz jednorazowo, tym większy rabat otrzymasz!
Naliczy się on automatycznie po dodaniu książek do koszyka:
2 książki - 5%    3 książki - 7%   4 książki - 8%   5 książek - 10%   6 książek - 11%   7 książek - 12%.


PRAWDA CZY FAŁSZ

(wyd. Virgo 2020)

Autor omawia wyniki wielu kalibracji.
Opierając się na uzyskanych wynikach,
przenikliwie diagnozuje zarówno zjawiska kulturowe,
jak i sytuację społeczno-polityczną współczesnego świata.DOŚWIADCZANIE RZECZYWISTOŚCI

(wyd. Virgo 2018)

Autor, który doświadczył wysokich
stanów świadomości, demaskuje
najpowszechniejsze błędy postrzegania
i ukryte mechanizmy ego.TECHNIKA UWALNIANIA

(wyd. Virgo 2015)

Autor krok po kroku opisuje prostą
i skuteczną metodę, która pozwala
uwolnić się od negatywnych emocji
i stanów umysłu, by w pełni cieszyć
się miłością, zdrowiem i szczęściem.SUKCES JEST DLA CIEBIE

(wyd. Virgo 2017)

Czy można rozwijać świadomość w
pracy zawodowej, w biznesie?
Co przyciąga, promuje i buduje sukces,
a nie wymaga wysiłku?OKO W OKO Z JAŹNIĄ

(wyd. Virgo 2014)

zawiera szczegółowy opis zaawansowanych
stanów świadomości i doświadczeń autora
tradycyjnie określanych mianem oświecenia.
Wykracza poza odwieczne opozycje między
nauką a religią oraz między ego a duchem. 

PRZYWRACANIE ZDROWIA

(wyd II, Virgo 2021)

przedstawia koncepcję zakładającą
wykorzystanie świadomości w radzeniu sobie
z całą gamą ludzkich problemów, takich jak stres,
alkoholizm, różne choroby, strach i poczucie straty,
i inne.PRZEKRACZANIE POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI

(wyd. Virgo 2012)

szczegółowy przewodnik rozwoju świadomości
i samodoskonalenia omawiający sposób
pokonywania kolejnych etapów duchowej ewolucji
w oparciu o Mapę Świadomości. SIŁA CZY MOC

(wyd IV, Virgo 2020)

pierwsza książka dr. Hawkinsa
będąca wprowadzeniem do Mapy Świadomości
i badań kinezjologicznych,
przetłumaczona dotąd na ponad 25 języków.RZECZYWISTOŚĆ, DUCHOWOŚĆ A CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY

(wyd. Virgo 2022)

Autor wyjaśnia, że ludzkie życie na ziemi
jest optymalnym środowiskiem dla postępu
świadomości i odkrycia duchowej rzeczywistości,
dzięki której wszelkie życie jest transformowane,
aby ujawnić przyrodzoną doskonałość samego istnienia.
EGO A PRAWDZIWY TY

(wyd. Virgo 2023)

Kolekcja inspirujących cytatów na temat ego,
umysłu i duchowego oświecenia autorstwa
eksperta od ludzkiej świadomości. 
Czy chcesz porzucić postrzeganie siebie takim,
jakim ego sądzi, że jesteś? Czy chcesz pójść dalej
i wiedzieć, że samo ego jest iluzją?

Udostępnij tę treść