Dyrektor Centrum Medyczno-Psychologiczno-Pedagogicznego Claude Bernard w Paryżu.

Karierę rozpoczął jako nauczyciel i jest specjalistą od interwencji wobec uczniów mających duże trudności w uczeniu się.

Od ponad trzydziestu lat stosuje podejście psycho-pedagogiczne do dzieci i młodzieży, które odmawiają podjęcia nauki w szkole, pracując nad mediacją kulturową i czytając z nimi teksty z literatury klasycznej lub mitologii.