Jest założycielem i jednym z dyrektorów Instytutu Gentle Bio-Energetics w Asheville w Północnej Karolinie. Rozpoczął naukę u Evy Reich w 1985 roku i po pięciu latach został jej asystentem. We wczesnych latach 90-tych podjął działania w celu zachowania wkładu Evy Reich w świat terapii poprzez publikowanie jej osiągnięć i narzędzi pracy. Stworzył  też program szkoleniowy, aby szerzyć wiedzę na temat całego procesu. (Eva była oddana swojej pracy i zbyt zajęta terapią oraz szkoleniami, nie miała więc czasu na jej opisanie, jednak brała udział w edycji książki Richarda.) W 1997 r. Richard pomógł założyć Instytut Gentle Bio-Energetics, organizację non-profit, której celem jest udostępnianie pracy Evy Reich jak najszerszej grupie zainteresowanych.