Rozwój osobisty i duchowy

ROZWÓJ OSOBISTY I DUCHOWY

Rozwój osobisty to proces zmian polegający na samodzielnym zdobywaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności i pracy nad poprawą własnego charakteru. Rozwój duchowy natomiast związany jest przede wszystkim z rozwojem świadomości siebie i otaczającego nas świata, poczuciem swojego miejsca we wszechświecie oraz z nim połączenia. Pomimo tego, że rozwój osobisty wychodzi najczęściej z pobudek ego, a rozwój duchowy jest próbą przekroczenia ego, to oba „typy” rozwoju mogą mieć wspólną część – poszukiwanie wiedzy, aby dotrzeć do prawdy. Najczęściej jest to pierwszy – bardzo ważny – etap rozwoju.

Szukasz wsparcia w rozwoju osobistym, duchowym? 

Poniżej znajdziesz książki z pogranicza duchowości, filozofii, psychologii, biologii i innych dziedzin, podejmujące takie zagadnienia jak: rozwój świadomości, poziomy świadomości i ich przekraczanie, człowiek współczesny a duchowość, uwalnianie z traum i innych ograniczeń rozwoju, ograniczenia poznania i ich przekraczanie, systemy rodowe i nasze relacje. Ich autorami są światowej sławy praktycy i badacze, m.in. David R.Hawkins, Rupert Sheldrake, Bert Hellinger, Anne Ancelin Schutzenberger, Franz Ruppert i wielu innych.

Czytaj dalej

Wydawnictwo VIRGO wspiera rozwój osobisty i duchowy poprzez prezentowanie różnych, nieoczywistych sposobów myślenia o człowieku i świecie oraz inspirowanie do świadomego i zdrowego życia w harmonii ciała, umysłu i ducha. Jedną z podstawowych zasad, jakimi kierujemy się przy doborze tytułów w tej kategorii jest uznanie, że: 

     • Każdy ma własną ścieżkę i każda jest właściwa dla każdego na jego poziomie rozwoju. 

     • Każdy krok na tej ścieżce i każde zdarzenie są potrzebne w dążeniu do uniwersalnego celu, jakim jest poznanie i urzeczywistnienie prawdy. 

     • Nie ma jednej drogi dla wszystkich.

Zapraszamy do świata książek budzących świadomość!

Odkryj także inne kategorie: