Prawda - droga do wolności - David R. Hawkins

W rzeczywistości jesteśmy wolni w takim samym stopniu, w jakim jesteśmy oświeceni, zarówno indywidualnie, jak i jako społeczeństwo, ale czym jest prawdziwa wolność, i skąd możemy wiedzieć, czym ona naprawdę jest? Wszystkim się wydaje, że znają odpowiedź, ale czy rzeczywiście?

Czy wolność jest psychologicznym / emocjonalnym sposobem doświadczania życia, czy jedynie intelektualnym / politycznym idealizmem i atrakcyjnym sloganem? Sama próba zdefiniowania ‘wolności’ okazuje się dość skomplikowana i zaskakująca. Zdefiniowanie tego terminu wymaga, podobnie jak przy definiowaniu prawdy, nie tylko treści, ale również kontekstu, tzn. dla kogo jest i w jakich warunkach?

Po zbadaniu, problem zostaje rozwiązany dzięki odkryciu, że istnieje cała skala względnych stopni wolności i że ten termin odsyła ponownie do skalibrowanych poziomów świadomości, łącznie z różnicą między wewnętrznym, subiektywnym doświadczeniem w przeciwieństwie do zewnętrznych warunków, zarówno realnych, jak i postrzeganych. Żeby prawdziwie zrozumieć wolność, trzeba jej doświadczyć, a nie tylko o niej myśleć albo stawiać hipotezę.

Definicja wolności

Roboczo, można by powiedzieć, że każdy jest tak wolny, jak wierzy, że jest i potrafi to zaakceptować. Można zapytać, czy to jest zmyślona fantazja, czy dająca się potwierdzić rzeczywistość. Słownik mówi, że wolność jest „stanem swobody i niezależności; nieskrępowania; sposobu bycia; uprzywilejowania; suwerennym; wolnym od ograniczeń”. (…)

Wolność definiowana jest w kategoriach pożądanych wartości i wolności od niepożądanych. Zatem wolność definiowana jest słowami, które odzwierciedlają ludzkie pragnienia i potrzeby w przeciwieństwie do tego, czego ludzie nie chcą i czego są pozbawieni. Szybko staje się oczywiste, że zgodnie z definicją, wolność jest wyłącznie subiektywnym zjawiskiem, które odzwierciedla punkt styku pragnień i stopnia ich spełnienia, a zatem jest względnym stanem doświadczania.

Oczywiste jest również, że ktoś, kto ma niewiele pragnień albo niechęci, przez większość czasu będzie czuł wewnętrzną wolność i że ludzie, którzy czują awersję do wielu rzeczy i mają wiele upodobań, uprzedzeń i pragnień, rzadko będą czuli się wolni, nawet gdy mają wszystkiego pod dostatkiem.

Zatem to dojrzałość i poziom świadomości określa jakość osobistego doświadczenia; a więc w jakim stopniu społeczeństwo jest zobowiązane spełniać te oczekiwania? Czy społeczna wolność definiowana jest w kategoriach osiągnięć, czy możliwości? Czy to realistyczne oczekiwać, że społeczeństwo poszerzy swoje granice, żeby nikt nie czuł się nieprzyjemnie, skoro to jest stan wewnętrzny, a nie czynnik społeczny?

Wolność i poziomy świadomości

Zrozumienie związku jednostki ze społeczeństwem wymaga ponownego zbadania umysłu, z którego powstają marzenia, pragnienia, awersje i antypatie. Niektórzy ludzie przez większość czasu czują się nieswojo z powodu tego, kim są oraz spełniania swoich infantylnych oczekiwań. (…)

Klinicznie i poprzez badanie stwierdzono, że im ktoś kalibruje niżej pod poziom świadomości 200, tym jego doświadczenie wolności jest słabsze; na najniższych poziomach świadomości takie doświadczenie jest niemożliwe. W konsekwencji im wyższy jest poziom ewolucyjnego rozwoju, tym większa jest możliwość, prawdopodobieństwo i stopień doświadczanej wolności.

Powyżej poziomu kalibracji 540 wolność jest stałą, wewnętrzną, empiryczną rzeczywistością, całkowicie niezależną od świata. Wraz z rozwojem sukces, szczęście i wolność stają się niezależnymi, wewnętrznymi stanami, które są darem urzeczywistnienia źródła naszego bytu.


Fragment książki Davida R. Hawkinsa „PRAWDA CZY FAŁSZ. Metoda rozróżniania i przykłady kalibracji”.
PRAWDA CZY FAŁSZ
Metoda rozróżniania i przykłady kalibracji
David R. Hawkins

Każdy skrycie wierzy, że jego własny pogląd na świat jest 'realny', oparty na faktach i prawdziwy. Lecz powierzchowne nie jest esencją - tak jak okładka nie jest książką.

Wszystko, co istnieje w obszarze fizycznym, mentalnym, emocjonalnym albo duchowym, można skalibrować, by ustalić jaki poziom prawdy i świadomości reprezentuje. Autor omawia wyniki wielu kalibracji: teorii naukowych, sportów, filmów, religii, duchowych i politycznych przywódców, krajów i innych. Opierając się na uzyskanych wynikach, przenikliwie diagnozuje zarówno zjawiska kulturowe, jak i sytuację społeczno-polityczną współczesnego świata.

Przed lekturą tej książki rekomendujemy przeczytanie książki "Siła czy moc".

Udostępnij tę treść