Tygrys wskazuje drogę - terapia traumy

tygrys w lesie„Trauma, mówiąc najkrócej, dotyczy utraty więzi – z samym sobą, z własnym ciałem, z rodziną, innymi i całym otaczającym światem. Ta utrata więzi jest czasami trudna do rozpoznania, ponieważ nie następuje od razu. Może następować powoli,, przez dłuższy czas, a my przyzwyczajamy się do tych subtelnych zmian, czasami nawet ich nie zauważając. Są to ukryte skutki traumy i większość z nas zachowuje je dla siebie. Możemy tylko uzmysławiać sobie, że nie czujemy się za dobrze, jednak nie rozumiemy, co się właściwie stało; stopniowo podważa to naszą samoocenę, zaufanie do siebie, zdolność do odczuwania szczęścia oraz więzi z życiem. Wierzę nie tylko, że trauma jest uleczalna, ale że proces leczenia może być katalizatorem głębokiego przebudzenia – bramą wiodącą do autentycznej transformacji emocjonalnej i duchowej.” – Peter A . Levine

Peter A. Levine, badacz zjawiska traumy jest zdania, że każdy mógłby wyjść z traumy bez szwanku, gdyby tylko zaufał instynktownej mądrości swojego ciała. Doszedł do tego wniosku obserwując zachowania dzikich zwierząt, które po przeżyciu śmiertelnego zagrożenia szybko wracają do normalnego funkcjonowania. My, ludzie, zatraciliśmy tę instynktowną zdolność do rozładowywania uwięzionej przez traumę energii i często tłumimy ją kumulując w ciele. To właśnie w ciele należy szukać pomocy i podpowiedzi, zacząć go słuchać i za nim podążać, aby przejść trudny proces do końca i uwolnić się od jego negatywnych skutków. Ponieważ, jak mówi Peter A. Levine, trauma powstaje wtedy, gdy pewien naturalny proces nie zaszedł lub gdy potoczył się niewłaściwie.

W swojej pierwszej książce poświęconej temu zagadnieniu Obudźcie tygrysa – leczenie traumy Levine zadaje intrygujące pytanie: dlaczego zwierzęta żyjące w naturze, na wolności, chociaż wciąż doświadczają rozmaitych zagrożeń, nie cierpią na skutki traumy?

Zrozumienie dynamiki, która sprawia, iż dzikie zwierzęta nie mają praktycznie objawów traumy prowadzi do odsłonięcia tajemnicy, dlaczego podlega im człowiek. Książka prowadzi nas po subtelnych, acz potężnych impulsach, które władają naszymi reakcjami na przygniatające życiowe sytuacje. Wyjaśnia jak uzdrowić traumę zwracając się w kierunku odczuć, które ona zapisała w naszym ciele.


okladka obudzcie tygrysaObudźcie tygrysa
Leczenie traumy
Peter A. Levine, Ann Frederick

Droga uwalniania traumy powadzi poprzez ciało. Musimy tylko zaufać mądrości ciała i wykorzystać wrodzone zdolności do samouzdrawiania: wewnętrzną zdolność do samoregulacji w stanach nadmiernego pobudzenia i zbyt intensywnych emocji. W kolejnej książce Uleczyć traumę – 12-stopniowy program wychodzenia z traumy autor pomaga odkryć te zasoby, uświadomić je sobie i dobrze wykorzystać. Do książki dołączona jest płyta CD AUDIO zawierająca ćwiczenia całego programu leczenia traumy. Nadaje się zarówno do samodzielnej pracy, jak i do wspólnego przerobienia z terapeutą.

 

okladka uleczyc traumeUleczyć traumę
12-stopniowy program wychodzenia  z traumy
książka  + płyta CD z ćwiczeniami
Peter A. Levine

 
Jednym z silnie traumatyzujących doświadczeń może być ból psychiczny lub fizyczny, który utrzymuje się bardzo długo. Nawet jeśli przed wydarzeniem będącym przyczyną bólu nie cierpiałeś na stany depresyjne czy lękowe, długotrwały ból może stać się ich przyczyną. Choć lekarze często posługują się terminem trauma, opisując niektóre przyczyny bólu, rzadko tak naprawdę rozumieją jak istotne jest leczenie traumy w uśmierzaniu bólu, i nie bardzo wiedzą jak to w ogóle robić. W leczeniu bólu fakt występowania nieprzepracowanej traumy zmienia wszystko – kiedy w leczeniu bólu zawodzą zwyczajne metody, należy zająć się tym, co do doświadczenia bólu wnoszą skumulowane w ciele - stres i trauma. W najnowszej książce Petera Levina Uwolnić się od bólu są przedstawione metody, których nauczyć się i używać może każdy, kto zmaga się z bólem. Dzięki tym praktykom możliwe jest wyleczenie bólu i zakończenie cierpienia poprzez stopniowe uwolnienie zablokowanych w ciele skutków traumy. Do książki dołączona jest płyta CD z 15 ćwiczeniami uwalniania się od bólu.


okladka uwolnic sie od boluUwolnić się od bólu
Program leczenia bólu oparty na świadomości ciała
książka + płyta CD z ćwiczeniami
Peter A. Levine, Maggie Phillips

Kiedy uwalniamy się od traumy będącej skutkiem bólu i dawnych przeżyć, odradzają się w nas wszystkie instynkty i energie, wcześniej uwięzione w zamarciu. Wyjście z traumy to ponowne odkrycie brakujących elementów istnienia, dzięki którym możemy poczuć jedność i pełnię. Czasem odkrywamy je po raz pierwszy. Możemy znowu żyć, rozkwitać i doświadczać wolności od cierpienia.

Jeżeli tak na to spojrzymy, trauma to dar, dzięki któremu wchodzimy na drogę prowadzącą do pełni i wzmacniania relacji z naszym prawdziwym ja. Choć przeszliśmy przez cierpienie i prawdopodobnie jeszcze kiedyś znowu się z nim spotkamy, możemy zaufać swojej wewnętrznej, ucieleśnionej mądrości. Dzięki właściwym narzędziom i umiejętności posługiwania się nimi niepotrzebne cierpienie – czyli cierpienie, które sprowadzamy na siebie sami – już nigdy nie będzie naszym doświadczeniem.

Z życzeniami uzdrawiającego porozumienia z własnym ciałem,

Zespół Wydawnictwa Virgo

Udostępnij tę treść