Zrozumieć swoje doświadczenie - recenzja książki Davida R. Hawkinsa


Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest, że patrząc na to samo, każdy z nas widzi co innego? Przecież żyjemy w tym samym świecie… Posiadamy te same zmysły i – można by pomyśleć – żyjemy w tej samej rzeczywistości, a jednak dwoje ludzi patrząc na jedno zawsze odbierze doświadczaną sytuację na zupełnie różne sposoby. W każdym z nas wzbudzą się inne reakcje emocjonalne, każdy z nas poczuje co innego, w umyśle każdego z nas zrodzą się różne myśli, a co za tym idzie każdy z nas podejmie inne działania.
Od czego więc zależy nasza percepcja?

Z odpowiedzą przychodzi dr David R. Hawkins – znany doktor nauk medycznych, psychiatra, lekarz, wykładowca oraz nauczyciel duchowy – który dekady swojego życia poświęcił badaniom ludzkiej świadomości.  Jednym z owoców jego pracy, pozwalającym określić poziomy jej funkcjonowania,  jest Mapa Poziomów Świadomości. Rozpoczynając od wstydu (20), kończąc na oświeceniu (1000) Hawkins przeprowadza nas przez każdy z poziomów definiując różnice postrzegania świata oraz to, w jaki sposób, w zależności od poziomu, na którym się znajdujemy, determinuje on nasze zachowania.  Każdy z nich ma swoją indywidualną specyfikę. Na poziomie Apatii wykalibrowanym na 50 cechą charakterystyczną postrzegania jest beznadzieja, rozpacz i obojętność, które będą głównym determinantem ludzkiego zachowania i doświadczenia, zaś na poziomie Akceptacji (350) mamy świadomość, że to my sami jesteśmy źródłem naszego życiowego doświadczenia, więc wraz ze zmianą poziomu świadomości zmienia się także kierunek naszych działań oraz nasza percepcja. Wraz z doświadczaniem coraz to wyższych pułapów z mapy Hawkinsa, zmieniać się będzie nasze subiektywne spojrzenie na świat.

W celu zobrazowania tego zjawiska David Hawkins przytacza przykład żebraka na rogu ulicy modnego, dużego miasta. W zależności na jakim poziomie świadomości się znajdujemy, widząc jego postać odbierzemy docierające do nas informacje ze zmysłów na różne sposoby. Zaczynając od najniższych poziomów, gdzie żebrak zdaje się być brudny, odrażający oraz gorszący (Wstyd), poprzez kolejne – na przykład na poziomie Strachu może w nas wzbudzić poczucie zagrożenia, dostrzeżemy w nim niebezpieczeństwo – co być może wywoła w nas reakcję w postaci poinformowania policji. Ta sama rzeczywistość postrzegana z wyższych poziomów świadomości posiada już zupełnie inny wydźwięk. Z poziomu Akceptacji postać żebraka wydaje się intrygująca, a jego obecna sytuacja spowodowana jest powodami, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, a znajdując się na jeszcze wyższych poziomach świadomości (powyżej 400) dostrzegamy w tej samej osobie interesującego, sympatycznego człowieka, zaś na poziomie 600 – według Hawkinsa – „odkrywamy w nim naszą własną jaźń w tymczasowym przejawie.”

Jedna prosta sytuacja, a jednocześnie złożona, jeśli przeanalizujemy ją głębiej. Możemy więc teraz łatwiej zrozumieć, dlaczego czasem tak ciężko nam się porozumieć między sobą i dlaczego doświadczając tych samych sytuacji reagujemy zupełnie inaczej. 

Rzeczywistość nie jest czymś obiektywnym, rzeczywistość jest subiektywnym doświadczeniem uwarunkowanym poziomem naszej świadomości – a on ma swoje źródło w naszych przeszłych doświadczeniach, w naszych przekonaniach, które przejęliśmy od otoczenia, od naszych bliskich oraz kultury, środowiska w jakim się wychowaliśmy.

Siła czy moc?

Kluczowym poziomem rozgraniczającym poziomy destrukcyjne, wpływające niszcząco na człowieka, a także na całe społeczeństwo, od tych będących źródłem budującej, twórczej mocy jest poziom Odwagi (200). To właśnie ten poziom stanowi granicę pomiędzy poziomami siły a poziomami mocy. I choć te dwa słowa często używane przez nas synonimicznie, tak naprawdę mają diametralnie odmienne znaczenia. I właśnie to „rozkłada na czynniki” pierwsze w swoim dziele „Siła czy moc” David R. Hawkins. Po lekturze tej książki już nigdy nie spojrzymy na te dwa słowa tak jak dotychczas. Autor szczegółowo prezentuje różnice między działaniem uwarunkowanym przez siłę, a działaniem z poziomów mocy, a także konsekwencje jakie to niesie za sobą. Autor uświadamia, że tak naprawdę u podłoża używania siły leży słabość, że zawsze jest ona skierowana przeciwko czemuś, podczas gdy moc wręcz przeciwnie – nie jest zwrócona przeciwko czemukolwiek. Daje życie, energię, którą siła odbiera i osłabia. Często nie zdajemy sobie sprawy jak subtelne różnice mogą przyczynić się do zmiany jakości naszego życia. Hawkins opisując każdy z poziomów, a także prezentując tę wiedzę na przykładach różnych dziedzin od drobnych spraw życia codziennego, poprzez politykę, ekonomię, sztukę. Dr David Hawkins budzi w nas świadomość, co tak naprawdę kieruje naszym życiem.

Przyglądając się głębiej poziomom świadomości oraz temu w jaki sposób determinują one sposób naszego doświadczenia oraz nasze zachowanie jesteśmy w stanie znaleźć przyczynę naszych życiowych porażek oraz sukcesów. Jesteśmy w stanie zrozumieć dlaczego wchodzimy w związki, które stają się przyczyną naszego cierpienia, dlaczego prowadzimy wojny, dlaczego jednym z nas „wszystko” się udaje, a dlaczego, niektórzy stale doświadczają przeciwności losu, dlaczego jedni chorują, podczas gdy inni cieszą się doskonałym zdrowiem. 

„Sukces, szczęście i zdrowie biorą się z pól atraktorowych pełnych mocy.”
David R. Hawkins, “Siła czy moc”

Powszechnie używanym zdaniem jest to, że “punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. To popularne powiedzenie, choć powtarzane przez nas często bez głębszej refleksji zawiera w sobie unikalną mądrość, którą dr David Hawkins przekazał w swoich dziełach poświęcając ponad 50 lat swojego życia na badanie ludzkiej świadomości.

“Siła czy moc” to pozycja, która nie tylko daje nam wgląd w specyfikę poziomów ludzkiej świadomości, ale także daje nam praktyczne narzędzia takie jak test kinezjologiczny i pozwoli nam w przystępny dla każdego sposób poznać oraz zastosować metodę kalibracji.  A co najważniejsze „Siła czy moc” poszerza naszą świadomość i sprawia, że nasze spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość nigdy nie będzie już takie samo, daję nam wiedzę, dzięki której możemy w końcu przejąć kontrolę nad swoim życiem.

Jakub Mazurkiewicz


SIŁA CZY MOC
Ukryte determinanty ludzkiego zachowania

David R. Hawkins

Po raz pierwszy rozwój świadomości pokazany jest tak jasno i przejrzyście przez naukowca - psychiatrę z ogromnym doświadczeniem klinicznym, który sam wielokrotnie wchodził w wysokie stany świadomości. Efektem jego badań jest zaprezentowana tu Mapa Poziomów Świadomości - nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją świadomość i wyjść poza ograniczenia zwykłej percepcji.

Udostępnij tę treść