Jedna prosta zasada... - dr Hawkins odpowiada na pytania uczniów

pajeczynaArtykuł opowiada o dr. Davidzie Hawkinsie, amerykańskim psychiatrze, duchowym nauczycielu i autorze książek, który odpowiadał na pytania swoich uczniów dotyczące praktycznych porad dotyczących wprowadzania duchowości w życie.

 

Dr David Hawkins - (1927-2012) amerykański psychiatra, duchowy nauczyciel, autor kultowych książek, odpowiada na pytania swoich uczniów.

Spis treści:

1.      Czy pojedyncza, bardzo prosta duchowa zasada, zgodnie z którą się żyje, jest wystarczająca, aby miał miejsce wyraźny postęp duchowy?

2.      W jaki właściwie sposób duchowa praktyka powoduje zmianę?

3.      Co z wielkimi objawieniami czy duchowymi doświadczeniami, które przynoszą nagłe i poważne zmiany?

4.      Podsumowanie.

Hawkins: Uczniowie często proszą o praktyczne rady, „jak” pragmatycznie i subiektywnie wprowadzić w życie duchową prawdę i wdrożyć duchowość jako sposób bycia, który służy duchowemu wzrostowi i ewolucji. Wykształcony uczeń zwykle posiada już ogrom informacji na temat różnorodnych duchowych praktyk i koncepcji. Pożądana transformacja to przejście ze „słyszenia o” , „znania”, „robienia” na „bycie”. Taki postęp właściwie zachodzi z przypuszczalnego znania rzeczy na ich nieznanie, i z tego, co bliskie na to, co nowe. Dlatego też właściwe zastosowanie duchowej informacji może wciąż dawać wrażenie niepewności.

Sam umysł zaczyna interesować się ewolucją, gdy dowiaduje się, że istnieje wyższy wymiar prawdy poza przyjętymi stanami mentalnymi oraz sferami rozsądku i logiki. Zainteresowanie zwraca się wówczas w stronę odkrycia i duchowego przebudzenia.

Inni uczniowie mogliby zyskać wysoką motywację dzięki inspiracji lub przypadkowym doświadczeniom, które są odmieniające i wzbudzają  świadomie wybrany proces duchowego rozwoju i ewolucji. Mogą się one przejawiać jako nagłe „szczytowe doświadczenia” (Maslow, 1970) czy nawet krytyczne „punkty przełomowe”, zmiany kontekstu i percepcji (Gladwell, 2000). Zainspirowanego tym adepta przyciąga potencjał, a uwaga skupia się na praktycznym zastosowaniu duchowych procesów w codziennym życiu.

To przejście jest charakterystyczne dla włączenia przesłanek pochodzących z intelektu w doświadczalną rzeczywistość subiektywności. A zatem nacisk kładziony jest na wdrożenie i faktyczne „wykonywanie” duchowych praktyk i założeń. Dzięki zaangażowaniu i praktyce, to co nowe, staje się nawykiem i sposobem, w jaki się „istnieje”, wskazującym to, czym każdy się „stał”.

Wyłonienie się rzeczywistości z potencjału zachodzi dzięki sprzyjającym okolicznościom, z których intencja oraz wola stanowią punkt podparcia i są energią aktywacyjną. Zrealizowaniu potencjału towarzyszy pozytywne sprzężenie zwrotne, dzięki któremu intencja ulega wsparciu, a procesy duchowe nabierają pędu dzięki Jaźni.

Szczegółowe wskazówki pracy z Mapą Poziomów Świadomości zostały opisane w książkach dr. Hawkinsa: Siła czy moc oraz Przekraczanie poziomów świadomości

Książka Hawkinsa „Siła czy moc”  obowiązkową pozycją dla każdego lidera i każdego, kto szuka rozwoju osobistego.

Czy nawet pojedyncza, bardzo prosta duchowa zasada, zgodnie z którą się żyje, jest wystarczająca, aby miał miejsce wyraźny postęp duchowy?

Uczeń: Opisano, że nawet pojedyncza, bardzo prosta duchowa zasada, zgodnie z którą się żyje, jest wystarczająca, aby miał miejsce wyraźny postęp duchowy, np. „bycie życzliwym wobec wszystkich przejawów życia”, „wybaczanie, cokolwiek zaszło”, „przejawianie dobrej woli wobec wszystkiego, co istnieje” lub też wybranie zdania albo dwóch z ulubionego psalmu i medytowanie nad nim przez dni, tygodnie czy nawet miesiące.

Hawkins: To najefektywniejszy sposób, by zacząć. Jedno narzędzie stosowane konsekwentnie i rygorystycznie jest skuteczniejsze niż czytanie wszystkich książek czy okresowe napady entuzjazmu. Wytrwałość jest charakterystyczną cechą „jednopunktowości umysłu”. Analogicznie, dzięki pociągnięciu jednej nici przędzy cały sweter zostaje rozpruty i rozebrany. Każdy krok naprzód przyciąga odpowiednie, już nabyte informacje, które nasilają i wyjaśniają doświadczenia. W ten sposób podstawowe motta przekładają się na praktykę i są potwierdzalne.

Zjawisko uczenia się nie polega ani na przyczynie i skutku, ani też nagradzające doświadczenia nie powinny być postrzegane jako korzyści. Dzięki ćwiczeniu życzliwości stajemy się życzliwi, ponieważ życzliwość sama w sobie jest odmieniająca. Dlatego też należy odłożyć oczekiwania na bok. Dzięki zgodzie woli transformacja zachodzi autonomicznie jako wynik kontekstu, nie tylko treści.

Bycie miłym nie „spowoduje”, że inni się odwzajemnią, ale otworzy nielinearne drzwi do większego prawdopodobieństwa. Niektórzy nawet rezygnują z życzliwości, hojności czy przyjaznego, łagodnego podejścia, które u ludzi poniżej poziomu 200 może wywołać podejrzliwość, zażenowanie czy nawet wzmożoną ochronę czy paranoję. W ramach przydatnego eksperymentu można spróbować po prostu zacząć się uśmiechać do kierowcy samochodu stojącego obok nas na czerwonym świetle. Niektórzy odwzajemnią życzliwość, inni przybiorą kamienny wyraz twarzy i będą się gapić przed siebie, kolejni zaczną panikować, jeszcze inni ruszą z wielką prędkością, gdy tylko czerwone światło zmieni się na zielone. Dlatego też nawet przyjacielski uśmiech musi być dyskretny.

W jaki właściwie sposób duchowa praktyka powoduje zmianę?

Uczeń: W jaki właściwie sposób duchowa praktyka powoduje zmianę? Jakie są jej psychologiczne mechanizmy? Jak można zmienić się z „tego” w „tamto”?

Hawkins: Nie jest to proces „zmiany”, ale ewolucyjnego wyłaniania się. Larwa nie zmienia się w motyla, ale staje się spełnieniem jego potencjału, będącego produktem ewolucji Stworzenia. Powtórzę, Stworzenie jest ewolucją dzięki przemienieniu się potencjału w rzeczywistość. Intencja duchowej woli jest wystarczająca. To, co pozornie „nowe”, odzwierciedla proces nieprzejawionego stającego się Przejawionym, zupełnie jak rozprostowanie pięści odsłania całą dłoń.

Urzeczywistnienie jest możliwością i wyborem będącym aspektem woli. Każdy pozytywny wybór zwiększa prawdopodobieństwo i szanse kolejnych pozytywnych decyzji (co jest też zgodne z teorią kwantową). Każdy pozytywny wybór zbliża nas do wyższego pola atraktorowego świadomości. W świeckim świecie, gdzie „bogaci się bogacą, a biedni biednieją”, jest równie prawdziwe, że dzięki uczciwości i wysiłkowi ci niegdyś biedni mogą się wzbogacić, a wcześniej bogaci mogą zbankrutować w wyniku błędów. Ludzkie życie posiada wielką wartość, zawiera bowiem optymalną ilość możliwości dla duchowej ewolucji. Dzięki wyborom „żelazne opiłki” ducha zostają przyciągnięte do różnych sfer wielkiego, wszechmocnego, wszechobecnego pola samej świadomości. Jest to analogiczne do efektu wywieranego przez gigantyczne pole elektromagnetyczne o nieskończonej mocy.

Co z wielkimi objawieniami czy duchowymi doświadczeniami, które przynoszą nagłe i poważne zmiany?

Uczeń: Co z wielkimi objawieniami czy duchowymi doświadczeniami, które przynoszą nagłe i poważne zmiany?

Hawkins: Lawiny i inne większe zjawiska naturalne zachodzą dzięki wibracyjnemu powtarzaniu. Egoistyczne postawy zostają osłabione dzięki pozornie małym i nieistotnym krokom. Na przykład, nawet powiedzenie „dziękuję”, gdy to tylko możliwe, potrafi spowodować pojawienie się w nas większej wdzięczności i wspaniałomyślności. Dzięki przyciąganiu zaczniemy bez problemu wysyłać życzliwość, wcześniej nieosiągalną nawet mimo wysiłku.

Ważne zmiany zachodzą też w wyniku uwolnienia od negatywnych obowiązków karmicznych. To tak, jakby nieświadomy umysł został wreszcie usatysfakcjonowany, że przyswojono lekcję oraz uregulowano dług  dzięki działaniom kompensacyjnym. Duchowe uczenie się jest na wiele sposobów podobne do nowych umiejętności nabywanych przez powtarzanie i praktykę, aż staną się naturalne i nawykowe, niczym nasza druga natura. Uczenie się jest także ułatwiane przez inspirację i utożsamianie się z podziwianymi osobami, które przejawiają pożądane cechy. Zwykle stajemy się tacy jak ci, których podziwiamy.

 

Podsumowanie

Dr. David Hawkins, amerykański psychiatra, duchowy nauczyciel i autor książek, odpowiada na pytania dotyczące praktycznych porad związanych z wprowadzeniem duchowości w życie. Jedna prosta duchowa zasada, np. "bycie życzliwym wobec wszystkich przejawów życia", jest wystarczająca do wyraźnego postępu. Zastosowanie duchowej informacji może wciąż dawać wrażenie niepewności, ale praktyka prowadzi do nawyku i sposobu "istnienia", wskazującego to, czym się "stało". Realizacji potencjału towarzyszy pozytywne sprzężenie zwrotne, dzięki któremu intencja nabiera pędu dzięki Jaźni.

 

Dotychczas w języku polskim ukazały się następujące tytuły:

SIŁA CZY MOC

(wyd IV, Virgo 2020)

pierwsza książka dr. Hawkinsa
będąca wprowadzeniem do Mapy Świadomości
i badań kinezjologicznych,
przetłumaczona dotąd na ponad 25 języków.
PRZYWRACANIE ZDROWIA

(wyd II, Virgo 2021)

przedstawia koncepcję zakładającą
wykorzystanie świadomości w radzeniu sobie
z całą gamą ludzkich problemów, takich jak stres,
alkoholizm, różne choroby, strach i poczucie straty,
i inne.PRZEKRACZANIE POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI

(wyd. II, Virgo 2022)

szczegółowy przewodnik rozwoju świadomości
i samodoskonalenia omawiający sposób
pokonywania kolejnych etapów duchowej ewolucji
w oparciu o Mapę Świadomości. 

TECHNIKA UWALNIANIA

(wyd. Virgo 2015)

Autor krok po kroku opisuje prostą
i skuteczną metodę, która pozwala
uwolnić się od negatywnych emocji
i stanów umysłu, by w pełni cieszyć
się miłością, zdrowiem i szczęściem.


SUKCES JEST DLA CIEBIE

(wyd. Virgo 2017)

Czy można rozwijać świadomość w
pracy zawodowej, w biznesie?
Co przyciąga, promuje i buduje sukces,
a nie wymaga wysiłku?OKO W OKO Z JAŹNIĄ

(wyd. Virgo 2014)

zawiera szczegółowy opis zaawansowanych
stanów świadomości i doświadczeń autora
tradycyjnie określanych mianem oświecenia.
Wykracza poza odwieczne opozycje między
nauką a religią oraz między ego a duchem. DOŚWIADCZANIE RZECZYWISTOŚCI

(wyd. Virgo 2018)

Autor, który doświadczył wysokich
stanów świadomości, demaskuje
najpowszechniejsze błędy postrzegania
i ukryte mechanizmy ego.
PRAWDA CZY FAŁSZ

(wyd. Virgo 2020)

Autor omawia wyniki wielu kalibracji.
Opierając się na uzyskanych wynikach,
przenikliwie diagnozuje zarówno zjawiska kulturowe,
jak i sytuację społeczno-polityczną współczesnego świata.RZECZYWISTOŚĆ, DUCHOWOŚĆ A CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY

(wyd. Virgo 2022)

Autor wyjaśnia, że ludzkie życie na ziemi
jest optymalnym środowiskiem dla postępu
świadomości i odkrycia duchowej rzeczywistości,
dzięki której wszelkie życie jest transformowane,
aby ujawnić przyrodzoną doskonałość samego istnienia.EGO A PRAWDZIWY TY

(wyd. Virgo 2023)

Kolekcja inspirujących cytatów na temat ego,
umysłu i duchowego oświecenia autorstwa
eksperta od ludzkiej świadomości. 
Czy chcesz porzucić postrzeganie siebie takim,
jakim ego sądzi, że jesteś? Czy chcesz pójść dalej
i wiedzieć, że samo ego jest iluzją?

 

Udostępnij tę treść