W stronę matki – z miłością

rodzina na rowerachBert Hellinger w książce „NOWE ROZWAŻANIA 3” pisze:

"Miłość zaczyna się od dawania. Na przykład nowo narodzonemu dziecku. Im więcej miłości dostało od rodziców i rodzeństwa, tym hojniej płynie jego miłość do innych.

Przeszkodą dla płynącej tak hojnie miłości jest doświadczenie wczesnej rozłąki z matką. Zamiast podążać w stronę matki z miłością, trzymamy się z dala od niej. Ból rozstania tkwi zbyt głęboko. Także wtedy, kiedy potem matka zwraca się z miłością ku dziecku i chce mu pokazać i dać więcej swojej miłości, dziecko często się wycofuje i przed nią wzbrania. Tutaj miłość matki do dziecka staje się bezsilna. Pomimo że matka chce okazać dziecku więcej miłości, nie udaje się jej to.

Nasuwa się pytanie: Jak ból powstały w wyniku rozłąki dziecka z matką, mimo że ona nie mogła tej sytuacji zapobiec, ani jej przezwyciężyć, może być później uzdrowiony i uśmierzony, także po to, aby udały się późniejsze relacje, aby mogło zaistnieć więcej miłości w dawaniu?

Pierwszy krok musi zrobić dziecko, które pomimo bólu rozstania znów stawia pierwsze kroki w kierunku swojej matki. Jak możemy zacząć stawiać te kroki?

Dziecko powraca wspomnieniami do czasu tamtej rozłąki i wyobraża sobie, że stawia w stronę matki pierwsze, małe kroczki, tak jak naturalnie robiło to przed rozłąką. Teraz już jako dorosłe dziecko, znów stawia kilka kroków ku matce, z pierwotną miłością, krok za krokiem, często przez długi czas, coraz bliżej matki.

Wtedy jego miłość do matki rośnie, rośnie również miłość do partnera, a razem z nią miłość do ich wspólnego dziecka. Ból wczesnej rozłąki mija, uzdrawia go nowa miłość raz na zawsze."

W innym miejscu Hellinger pisze:

"Miłość jest przeżywana tylko blisko. Co stoi takiej miłości na drodze? Co powoduje, że marnieje? Zawsze jest to wczesna rozłąka z matką. Kiedy po rozłące znów powracamy do matki, często nasze serce pozostaje daleko od jej miłości. Ból, którego doświadczyliśmy wskutek rozłąki, odsuwa nas od jej miłości, co ma daleko idące skutki dla naszych kolejnych związków. Od nich również stronimy w głębi swojej istoty. Czekamy, aż druga osoba podejdzie do nas, zamiast my do niej, i tak często przez całe życie. Czyli skutki wczesnej rozłąki z matką wpływają na wszystkie nasze późniejsze relacje w miłości. Jak mogą się nam udać próby zbliżenia do ukochanego człowieka, jak kiedyś, w dzieciństwie, próby zbliżenia do matki?

Wszystkie podejmowane przez matkę próby uleczenia bólu dziecka po rozłące pozostają w znacznej mierze daremne. Także późniejszym partnerom się to nie udaje, mimo ich często ofiarnej miłości. Jedyne realne rozwiązanie, które pomaga uwolnić ból rozłąki, także dla dobra późniejszych relacji miłosnych, może pochodzić wyłącznie od dziecka. Matka i późniejsi partnerzy pozostają w tym względzie zupełnie bezsilni.

Droga powrotna do pełni miłości takiej, jakiej było nam dane doświadczyć przed bólem rozłąki z matką, musi się cofnąć do miłości do niej, takiej miłości, jakiej było nam dane doświadczyć przed rozłąką. Wracamy zatem do tych odległych czasów, pozwalając tym samym naszej mamie wstać z martwych, i prowadzeni przez swoje serce robimy najpierw mały kroczek w jej kierunku, mimo bólu rozłąki, który nadal w sobie czujemy. Spoglądamy jej przy tym niezachwianie w oczy, przypominając sobie płynącą od niej szczodrze wcześniejszą miłość. Czekamy, aż ta miłość powróci do nas i odważamy się zrobić następny mały krok w kierunku matki, zarówno jako dziecko, jak i jako dzisiejsza dorosła osoba.

Ten ruch może potrwać długo, często ponad godzinę. Porusza się w nim tylko dziecko. Matka musi na nie czekać. Na koniec matka i dziecko znowu stają się jednością. Nie tylko oni. Nasze późniejsze relacje miłosne potajemnie podążają za tym ruchem. Każdy ruch dociera do tego samego celu. Nareszcie."

 

Bert Hellinger, Nowe Rozważania 3


okladka nowe rozwazania 1

NOWE ROZWAŻANIA 1
Wiedzieć skąd 
Bert Hellinger

Bert Hellinger jest twórcą ustawień systemowych i autorem 
83 książek przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków. 
Od kilku lat publikuje także cykliczne, krótkie audycje 
filozoficzne, w których porusza najważniejsze dla niego tematy. 
Audycje te zostały ujęte w formie tekstów w trzech tomach 
zatytułowanych "Nowe rozważania".

baner


okladka nowe rozwazania 2
NOWE ROZWAŻANIA 2
Wiedzieć dokąd
Bert Hellinger

O co zasadniczo chodzi w naszym życiu? O to, żebyśmy byli obecni. 
Możemy żyć tylko wtedy, kiedy podobnie jak wszystko inne 
w naszym świecie, jesteśmy obecni. Co łączy nas ze światem, 
w którym żyjemy? Co nas łączy z innymi ludźmi? Co nas łączy 
z twórczą siłą, działającą we wszystkim, co istnieje? Te rozważania 
prowadzą do tego by żyć swobodniej, bardziej pokornie...

baner


okladka nowe rozwazania 3NOWE ROZWAŻANIA 3
Bert Hellinger

Trzecia część moich nowych rozważań pod niektórymi
względami podąża nową drogą. W niektórych z nich
opowiadam o tym, czego doświadczyłem osobiście. Te
rozważania mogą z jednej strony poruszać, a z drugiej
pozwalają odetchnąć. Pokazują drogi wyjścia, 
prowadzące na tak długo już wyglądany drugi brzeg.

 baner

 

 


 

 

Udostępnij tę treść