Każde uczucie generuje tysiące myśli. Ponieważ większość ludzi przez całe życie tłumi uczucia lub próbuje od nich uciec, negatywna energia kumuluje się i szuka ujścia poprzez choroby psychosomatyczne, zaburzenia na poziomie fizycznym, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i relacji osobistych.


Technika uwalniania jest prostą i skuteczną metodą, która pozwala uwolnić się od negatywnych emocji i stanów umysłu, by w pełni cieszyć się miłością, powodzeniem, zdrowiem i szczęściem. 

CZYM JEST TECHNIKA UWALNIANIA?

Technika uwalniania opracowana została przez dr. Davida R. Hawkinsa i stosowana była przez niego także w praktyce klinicznej z pacjentami. Stosować ją można zarówno w każdym rodzaju terapii, jak i w życiu codziennym.

Technika uwalniania:

  • nie jest związana z żadnymi dogmatami ani systemem wierzeń

  • zawiera praktyczne wskazówki jak poradzić sobie w życiu codziennym z apatią, smutkiem, żalem, strachem, żądzą czy gniewem

  • pokazuje anatomię emocji w uzdrawianiu przeszłości

  • uczy poddawania negatywnych myśli oraz budowania pozytywnych uczuć. 

Technikę uwalniania powinien poznać każdy, kto poważnie traktuje własny rozwój.

Aby ją opanować nie trzeba wcześniej zapamiętywać żadnej wiedzy teoretycznej, nie wymaga żadnego szczególnego wysiłku, prócz tego, by puścić. Nie należy jednak tej prostoty lekceważyć – technika uwalniania ma niezwykle potężne działanie. Istnieje naukowy dowód jej skuteczności, oparty o test kinezjologiczny. Badania dowodzą, że technika uwalniania jest znacznie skuteczniejsza w łagodzeniu fizjologicznych reakcji na stres niż wiele innych metod obecnie dostępnych.

Książki, dzięki którym pogłębisz wiedzę na temat techniki uwalniania:

Wybierz inne zagadnienie: