Na przestrzeni dziejów wszystkie wielkie szkoły duchowe na świecie zajmowały się szukaniem metod wznoszenia się na kolejne poziomy świadomości. W większości z nich głoszono, że wspinanie się po tej drabinie jest zadaniem żmudnym, a powodzenie zależy od tego, czy kandydat ma nauczyciela lub w jakiś inny sposób pobiera nauki, bo bez tego grozić mu może załamanie z powodu braku zdolności samodzielnego osiągnięcia celu.

MAPA POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI DAVIDA HAWKINSA

Mapa poziomów świadomości, sporządzona w XX w. przez dr D. Hawkinsa czyni prostszym to najważniejsze z ludzkich dążeń. Jest praktycznym i skutecznym przewodnikiem, umożliwiającym zrozumienie ewolucyjnych poziomów świadomości, które można przekroczyć, dążąc do duchowego rozwoju, oświecenia czy samodoskonalenia.

Mapa poziomów świadomości odnosi się do codziennego życia. Dr Hawkins podaje łatwe do zrozumienia kroki potrzebne do rozwiązania podstawowych ludzkich problemów w obszarach takich jak zdrowie fizyczne, sukcesy w przedsięwzięciach życiowych i pokonywanie uzależnień.

Dr Hawkins wskazuje też związek Mapy poziomów świadomości z 12 Krokami, znanymi w ruchu Anonimowych Alkoholików (AA), ponieważ wytyczne dotyczące anonimowości i służby zmniejszają tendencję grup rozwoju duchowego do tego, by robić z kogokolwiek jakiegoś nadzwyczajnego „nauczyciela”.

OGRANICZENIA POZNANIA I ICH PRZEKRACZANIE

Jak pokazuje historia, wiele teorii przedstawianych jako prawdy na przestrzeni wieków, dzisiaj budzi jedynie uśmiech. Nie znaczy to by nie szukać, a jedynie by nie przeceniać informacji.

Rozwój to pozbywanie się kolejnych przekonań i identyfikacji. Poznawanie siebie bez ozdobników złożonych z funkcji zawodowych, programów rodzinnych, pomysłów na siebie, emocjonalnych uwikłań. Tam, gdzie stajemy twarzą w twarz z własną istotą, Jaźnią, Bogiem, Źródłem.

Skąd jednak wiedzieć czy zmierzamy we właściwym kierunku na drodze osobistego rozwoju?

CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY A DUCHOWOŚĆ

Każdy poziom ludzkiej świadomości ma swoją przyrodzoną „rzeczywistość” i konflikty między ludźmi i kulturami, które są sobie diametralnie przeciwstawne, są nieuniknione. Co przynosi chwałę w jednej grupie, ośmiesza w innej. Czy okrucieństwo powinno być tolerowane czy potępiane? Czy kobiety należy dewaluować i kamienować czy czcić? Czy ludzie, którzy mają inne przekonania, powinni być niszczeni i zabijani czy rozumiani?

Przeszkodą w skutecznej komunikacji jest oczekiwanie zmiany punktu widzenia drugiej strony na zgodny z własnym, poprzez: wojnę, zastraszanie, „reedukację”, prawo, idealistyczne nawracanie na własną wiarę, indoktrynację lub propagandę.

Wadą myślenia życzeniowego jest to, że nie docenia ono ważnych ograniczeń rozumienia, które są konsekwencją niższych poziomów świadomości, podobnie jak trudne, jeśli nie niemożliwe, jest nauczenie zaawansowanej mechaniki kwantowej kogoś, kto ma ograniczone wykształcenie i intelekt. Trudność ze zmierzeniem się z założeniami, żeby propagować idealistyczne cele społeczne poprzez „transformację kulturową” polega na tym, że każdy poziom świadomości ma inny pogląd na to, co jest „prawdziwe” lub ma podstawowe znaczenie lub wartość.

Wybór działania zgodnego z moralnymi normami jest zaproszeniem od duchowej Jaźni dla ego/jaźni. Konflikt człowieka, zarówno wewnętrzny, jak i na zewnątrz służy także jako przydatny materiał, dzięki któremu można się rozwijać. Np. bez postrzegania „wrogów”, komu można by wybaczać?

ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI A PRZYWRACANIE ZDROWIA

Jesteśmy podporządkowani temu, o czym myślimy, ale co to właściwie znaczy? Jaka jest natura samej choroby? W jaki sposób możemy stać się osobą, u której uzdrawianie – dzięki poziomowi jej świadomości i jej ogólnej naturze – zaczyna zachodzić automatycznie? I jak możemy usprawnić proces leczenia danej choroby?

Dzięki uważności wiesz, co się dzieje w świadomości. Dzięki świadomości doświadczasz umysłu. A dzięki umysłowi wiesz, co zmysły mówią Ci o ciele. Możesz zatem dostrzec, że to, kim naprawdę jesteś, znajduje się o kilka poziomów wyżej niż ciało; jest więc zrozumiałe, że jesteś nie tylko ciałem, lecz czymś zdecydowanie większym.

Poziom świadomości pokazuje, że wszystkie negatywne emocje wspierają chorobę, natomiast wszystkie pozytywne uczucia zwykle ją leczą. Gdy wzniesiesz się powyżej jej średniego poziomu (który przekraczamy dzięki swojej prawdomówności) stajesz się bezstronny, co otwiera przed tobą przestrzeń, by zostać osobą pełną chęci, akceptacji i miłości.

Wyższy poziom świadomości powoduje niemal automatyczne wyleczenie ciała. Taka przebudzona świadomość widzi, pielęgnuje i wspiera całe życie, a także oddaje cześć jego świętości. Wytwarza też sama z siebie uzdrawiające pole energii, które może być przenoszone na inne obszary.

Wybierz inne zagadnienie: