Równowaga w systemie rodzinnym lub jej brak, wpływa na naszą zdolność doświadczania szczęścia, dokonywania swobodnych wyborów, osiągania sukcesów w realizowaniu celów, utrzymywania dobrych związków. Ma także związek z naszą skłonnością do chorób, wpływa na ogólny dobrostan. 

Ustawienia, których twórcą jest niemiecki psychoterapeuta, Bert Hellinger, mają na celu odkrycie rządzących w rodzinie dynamik i przywrócenie równowagi systemowej. Oddziałują zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i systemowej – powodują jednocześnie zmiany w świadomości klienta, jak i w całym systemie rodzinnym.

CZYM SĄ USTAWIENIA?

Według Berta Hellingera dziedziczymy nie tylko określony zestaw genów, lecz także rodzinny system przekonań i wzorce zachowań. Ustawienia systemowe dają głęboki wgląd w sens danych wydarzeń i pozwalają zrozumieć poszczególne role w rodzinie.

Metoda ustawień systemowych opiera się na koncepcji tzw. wiedzącego pola, według której każdy z nas przebywa nieustannie we wspólnym dla wszystkich ludzi polu, mającym wymiar zarówno energetyczny, jak i informacyjny oraz duchowy.

Koncepcja wiedzącego pola jest bliska odkryciom pól morficznych i rezonansu morficznego Ruperta Sheldrake’a, wnioskom fizyki kwantowej i teorii chaosu. Każdy wchodzący w tzw. wiedzące pole może mieć dostęp do każdej informacji o tym, co było i co jest. Możliwe jest zatem dzięki temu niemal organiczne wejście w stan psychiczny osób, których dotyczy dana sytuacja, bądź problem.

Osoba prowadząca ustawienia zasadniczo nie ingeruje w ich przebieg – jedynie spogląda na to, co się w ustawieniu ujawnia, z miłością i bez osądu. To odróżnia ustawienia od psychoanalizy i klasycznej psychoterapii.

Ustawienia jako metoda terapeutyczna:

  • to sposób na przetransformowanie swojej postawy w życiu
  • pozwala doświadczyć zgody i akceptacji rzeczywistości, cierpliwości, szacunku, wewnętrznej dyscypliny i bezwarunkowej miłości.

Choć psychologia akademicka dystansuje się od metody Hellingera, o jej skuteczności świadczą relacje ludzi, poddanych ustawieniom, u których następowały spektakularne zmiany na lepsze w psychice, zdrowiu fizycznym czy przebiegu zdarzeń.  

Polecamy także książki samego Berta Hellingera oraz inne, porządkujące wiedzę o ustawieniach:

Wybierz inne zagadnienie: