Świadome rodzicielstwo to podejście zakładające aktywne, pełne uważności zaangażowanie rodziców w budowanie dobrostanu dziecka oraz świadome decyzje na różnych etapach jego rozwoju, począwszy od momentu poczęcia. Obejmuje to zdobywanie wiedzy, empatię i otwartość na potrzeby dziecka, a także – przede wszystkim – budowanie trwałej więzi z dzieckiem

Świadome rodzicielstwo jest podłożem do stworzenia harmonijnego  i wspierającego środowiska dla rozwoju dziecka. Jest również zaproszeniem do osobistego, emocjonalnego i duchowego rozwoju samych rodziców. 

OKRES PRENATALNY, CIĄŻA, POŁÓG

Ucząc się uważności i obecności, budowania zdrowej więzi z dzieckiem oraz świadomie dbając o jego potrzeby - już od samego początku możemy pozytywnie wpływać na całe jego życie.

Okres prenatalny, czas ciąży i połogu w dużym stopniu decydują o dobrostanie zdrowotnym, psychicznym i emocjonalnym dziecka, dlatego tak ważna jest świadomość i (nieoczywista) wiedza na temat wyzwań każdego z tych etapów.

Nasze książki mogą być wartościowym źródłem wiedzy i wsparcia dla rodziców, którzy chcą zagłębić się w szerszy - nie tylko czysto fizyczny, ale też emocjonalny i duchowy - wymiar rodzicielstwa. Dzięki nim: 

  •      zrozumiesz, że ciąża i poród to potężne i transformacyjne wydarzenie zarówno dla matki, jak i dla dziecka

  •      przygotujesz się na czekające Cię zmiany i nauczysz się budować więź z dzieckiem już od samego początku jego życia

  •      znajdziesz inspirację do przemyśleń i świadomych decyzji na każdym etapie rozwoju Twojego dziecka.

Jeżeli chcesz zadbać o potrzeby Twoje i dziecka, polecamy:

Wybierz inne zagadnienie: