Nauka jako coś jednolitego to pojęcie oderwane od rzeczywistości. Kolejne odkrycia ostatnich lat dowodzą, że tzw. naukowy światopogląd nie przedstawia obiektywnego obrazu rzeczywistości, a raczej pełen wątpliwości system przekonań, wypieranych (okresowo, co udowodnił m.in. filozof Thomas Kuhn) przez nieustanny rozwój nauki.

Rezygnując z iluzji obiektywizmu nauki, demokratyzując dostęp do środków i narzędzi badawczych mamy szansę na powrót do wielkich pytań ludzkości i otrzymanie nowych inspirujących odpowiedzi.

NOWE SPOJRZENIE NA EKSPRESJĘ GENÓW

Jednym z paradygmatów, które w ostatnich latach podlegają przemianom, jest kwestia genetycznego determinizmu. Geny człowieka nie określają jego przeznaczenia, jak wcześniej sądzono. Są raczej jak pierwszy szkic scenariusza filmowego. W całym twórczym procesie, który nazywamy życiem, możliwe jest zachodzenie wielu zmian.

Nauką o wpływie środowiska na proces włączania i wyłączania genów jest epigenetyka. Koncepcja mówiąca, że geny w neuronach w mózgu człowieka mogą być aktywowane przez bodźce z mózgowego ośrodka uczuć i wzruszeń, to nowa obszerna idea, która wskazuje, że istnienie pewnego stopnia wzajemnych połączeń i sprzężenia zwrotnego między nimi pozostaje w sprzeczności z genetycznym liniowym modelem przyczynowo-skutkowym.

Najnowsze odkrycia z dziedziny epigenetyki dowodzą m.in., że: 

  •      człowiek jest bytem zarówno materialnym, jak i energetycznym. Promieniowanie elektromagnetyczne przenika całe życie biologiczne i ma udział w każdym procesie biologicznym oraz w każdej reakcji biochemicznej

  •      każdemu procesowi biologicznemu towarzyszą zmiany pola elektromagnetycznego. Geny odpowiadają za to, jak organizmy przechowują informacje, a energia – za to, w jaki sposób geny je przekazują

  •      badanie genów bez uwzględniania składnika elektromagnetycznego DNA można przyrównać do badania twardego dysku komputera bez włożenia w gniazdko elektryczne przewodu zasilającego.

Pozostałe lektury wprowadzające nowe paradygmaty w medycynie czy fizyce:

Wybierz inne zagadnienie: