W systemie rodzinnym ma miejsce nieustanna wzajemna regulacja, a zasady jego funkcjonowania bardzo często są ukryte - członkowie rodziny nie są ich świadomi. Czasem nieświadomie, zamiast żyć własnym życiem odtwarzamy życie przodka, przejmujemy, powtarzamy rodowe traumy i powielamy rodzinne schematy. Metoda pracy z drzewem rodowym jest dla wszystkich, którzy chcą się z tego wyzwolić.

NA CZYM POLEGA PRACA Z DRZEWEM RODOWYM?

Terapeutyczna metoda pracy z drzewem rodowym jest jednym z narzędzi używanych w psychoterapii rodzin. Francuska psycholog, prof. Anne Ancelin-Schützenberger wprowadziła do praktyki psychoterapeutycznej pracę z drzewem rodowym i geneosocjogram, jako narzędzie diagnostyczne.

Podstawową koncepcją pracy z rodem jest ukryta, nieświadoma rodzinna lojalność, sprawiedliwość rodzinna i „rodzinna księga rachunkowa”. Aby zrozumieć funkcjonowanie grupy rodzinnej, należy odkryć, kto jest związany lojalnością i w jaki sposób, oraz jakie znaczenie każdy przypisuje lojalności – a to różni się znacznie w zależności od osoby – każdy prowadzi własne, subiektywne, rachunki tego, co dał i otrzymał w przeszłości i teraźniejszości oraz co da i otrzyma w przyszłości.

Geneosocjogram, czyli drzewo genealogiczne opatrzone komentarzami, odzwierciedla za pomocą symboli różne typy relacji danej osoby z otoczeniem i więzi pomiędzy różnymi osobami. Oprócz imion i nazwisk rodziny, zaznacza się na nim także narodziny, śluby, zgony, ważne choroby, wypadki, przeprowadzki, pójście do nowej pracy, przejście na emeryturę, a także takie informacje jak:

  • kto „mieszka pod tym samym dachem” i „je z jednej miski”
  • kto wychowuje dzieci
  • kto uciekł i  dokąd, kto przybył (wżenił się lub wprowadził)
  • gdy ktoś inny odchodzi lub umiera, kto zastępuje kogo w rodzinie
  • jak odbywają się podziały, szczególnie po śmierci (spadki, donacje)
  •      wobec kogo w rozrachunkach rodzinnych i społecznych pojawia się niesprawiedliwość
  •      co w rodzinie się powtarza.

Praca z drzewem rodowym to nieoceniona pomoc dla psychoterapeutów i wszystkich, którzy chcą pracować nad polepszeniem relacji we własnej rodzinie. Dzięki niej możemy zrozumieć, co się w rodzinie naprawdę dzieje.

Jeśli zobaczymy i zrozumiemy te powiązania w ich kontekście i w całej ich złożoności, możemy odzyskać wolność i wyzwolić się od przymusu powtarzania zdarzeń. Wtedy możemy nareszcie zacząć żyć własnym, spełnionym życiem.

Inne polecane pozycje na ten temat:

Wybierz inne zagadnienie: